Mới cập nhật

KHOA HỌC DỰ CẢM VÀ KHOA HỌC DỰ ĐOÁN VỀ TƯỚNG - SỐ - VẬN

phathoc_1444452481

PGS,TS Đàm Đức Vượng

Khoa học dự cảm về tướng - số - vận:

Người xem tướng - số - vận cần phải có kiến thức về khoa học dự cảm, có nghĩa là cảm thấy trước, ý niệm đã có từ trước về cái gì đó. Trong triết học hiện đại, thuật ngữ “dự cảm” được dùng với ý nghĩa thấy trước một điều gì đó sẽ xảy ra đối với người đó. Trong tâm lý học, dự cảm là sự mong đợi của cơ thể một tình huống nhất định, được thể hiện trong một tư thế hoặc một hiện tượng nào đó, là ý nghĩ của con người đối với kết quả hành động của mình trước khi thực hiện hành động đó. Trong lôgích học, dự cảm là sự chấp nhận tạm thời với tính cách là một tiền đề đã được chứng minh mà người ta dự định sẽ chứng kiến trong tương lai sẽ xảy ra.

Dự cảm cũng có thể được xem như linh tính sẽ xảy ra điều gì đối với một con người. Thí dụ, tự nhiên, mắt cứ nháy liên tục, điều đó báo trước có thể sẽ xảy ra điều gì chẳng lành đối với người đó.

Khoa học dự đoán về tướng - số - vận:

Người xem tướng - số - vận phải rất giỏi về khoa học dự đoán (dự báo, dự kiến, tiên tri, tiên đoán, gọi chung là dự đoán), vì nó có liên quan trực tiếp đến số phận của mỗi con người. Muốn dự đoán đúng, trước hết, cần xác định rõ cơ sở lý luận của dự đoán, bởi có xác định rõ cơ sở lý luận, thì dự đoán mới có thể trở thành khoa học, còn không, sẽ là đoán mò theo kiểu “thầy bói nói dựa”.

Vậy dự đoán khoa học để xem tướng - số - vận là gì? Dự đoán khoa học là nghệ thuật dự đoán những hiện tượng, sự kiện, hành vi và quá trình có thể hay tất nhiên sẽ xảy ra, nhờ vào việc thông hiểu những quy luật khách quan của khoa học về con người. Chỉ có thông hiểu quy luật khách quan của hiện thực, chúng ta mới có thể thấy sự phát triển của các sự kiện liên quan đến hoạt động của con người không những trong hiện tại mà cả trong tương lai. Người nào phủ nhận tính chất khách quan của quy luật thì cũng phủ nhận khả năng dự đoán khoa học về hiện tại và tương lai của con người. Dự đoán phân chia thành dự đoán trước mắt, dự đoán ngắn hạn, trung bình, dài hạn, xa hạn. Người ta có thể dự đoán số phận cả đời của người đó, nhưng cũng có thể dự đoán khoáng từ 10-15 hoặc 20 năm sau, thậm chí một năm sau hoặc một tháng sau, trong cuộc đời người đó sẽ có những biến cố gì. Có nhà tướng - số sau khi xem ngôi mộ của ông bà, đã nói là với vị trí của ngôi mộ này, đời sau con gái phát triển mạnh hơn con trai. Đúng như dự đoán, dòng họ ấy, về sau, con gái học hành rất giỏi, làm quan, giàu có, còn con trai thì rơi vào cảnh “lo được bữa sáng lại không lo được bữa tối”. Dự đoán xã hội gồm triển vọng phát triển kinh tế, dân số, quan hệ xã hội và quan hệ giai cấp, tầng lớp, văn hóa, nhà nước, chính sách đối nội và đối ngoại, quan hệ quốc tế, giặc ngoại xâm đang nhòm ngó đất nước của mình. Nghiên cứu các sách, báo nước ngoài, các nhà khoa học đã đưa ra từ 150 - 200 các phương pháp dự đoán xã hội. Trong thực tế, người ta áp dụng không quá từ 15 - 20 phương pháp dự đoán, trong đó, có một số phương pháp tham khảo ý kiến trực tiếp các chuyên viên, trí thức lâu năm về lĩnh vực tướng - số - vận, hoặc có thể trao đổi bằng thư, điện thoại, e.mail,... Dự đoán còn được thực hiện tại các cơ quan khoa học chuyên ngành, do những nhóm nghiên cứu đặc biệt gồm các chuyên gia nhiều ngành, được trang bị máy tính điện tử.

Trong lĩnh vực đời sống xã hội và hoạt động của con người, dự đoán khó hơn trong lĩnh vực tự nhiên, như thiên văn học, người ta có thể dự đoán nhật thực, nguyệt thực từ hàng chục năm trước.

Kinh nghiệm cho thấy chỉ có thông hiểu những quy luật khách quan của khoa học, của hiện thực, chúng ta mới có thể thấy được sự phát triển của các hiện tượng xã hội trong tương lại và số phận của con người trong tương lai. Ai đó phủ nhận tính khách quan của quy luật, thì cũng phủ nhận khả năng dự báo khoa học.

Trong số các dự đoán gần, người ta rất khó đoán định về dự đoán giá vàng, giá đô la Mỹ, tăng, giảm, dự báo về các tội phạm và tệ nạn giao thông sẽ xảy ra. Dư luận xã hội cho rằng, dự báo về vấn đề kinh tế, tài chính các nước của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), dù sao, cũng có cơ sở, cho nên đã dự báo đúng một phần về một số vấn đề kinh tế, xã hội của các quốc gia.

Tại các nước, vào cuối những năm 40, thế kỷ XX, quan niệm về cách mạng khoa học và kỹ thuật cùng những hậu quả kinh tế, xã hội của nó, làm cho người ta chú ý đến vấn đề nhận xét những thay đổi sẽ xảy ra và những vấn đề đang mong đợi. Vào những năm 50, 60, thế kỷ XX, sự phát minh kỹ thuật tìm kiếm, phán đoán và nghiên cứu theo tiêu chuẩn đã cho phép người ta thu được những khoản lợi nhuận to lớn nhờ tối ưu hóa những cách giải quyết có tính đến kết quả các công trình nghiên cứu dự đoán và dẫn đến một “cơn bùng nổ về dự đoán xã hội”. Tại phương Tây, người ta thấy xuất hiện hàng trăm cơ quan khoa học chuyên về dự đoán xã hội.

Về phương diện tư tưởng, điều này được đánh dấu bằng sự xuất hiện môn tương lai học ở một số trường đại học ở một số nước xã hội chủ nghĩa của châu Âu lúc ấy. Nhưng chẳng bao lâu, nhiều người thấy thất vọng về môn học này khi đưa ra những dự đoán sai về kinh tế, xã hội, chính trị đầy tinh thần lạc quan, lại tỏ ra vô căn cứ trong thực tế, như dự đoán chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sẽ tồn tại lâu dài, vĩnh viễn, thực tế, chẳng bao lâu, nó đã sụp đổ. Do tính chất hết sức nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay và những vấn đề chính trị phức tạp đang xảy ra ở nhiều nước, là những vấn đề mà người ta có thể dự đoán chiều hướng phát triển của thế giới trong tương lai.

Công tác dự đoán xã hội đang được thực hiện ở nhiều nước trong hàng trăm cơ quan nghiên cứu khoa học mà thông thường trong các hoạt động của nó lại nằm trong các viện hàn lâm và các viện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực xã hội. Sự phát triển của công tác dự đoán xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao trình độ quản lý xã hội một cách khoa học.