Mới cập nhật

PHỤ LỤC 1: CÁC CHI HỌ ĐÀM VIỆT NAM (BẢN BỔ SUNG)

Theo nghiên cứu và điều tra của chúng tôi, hiện nay, 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đều có các chi, nhánh họ Đàm Việt Nam. Bước đầu, chúng tôi mới sưu tầm được một số chi, chắc chắn là còn thiếu nhiều. Sau này, nếu có điều kiện tái bản cuốn sách, chúng tôi sẽ bổ sung.

 

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Bắc Ninh và gốc Bắc Ninh   

Tại Bắc Ninh có 3 dòng chi họ Đàm: Dòng chi Đàm Thân…, dòng chí Đàm Đình…, dòng chi Đàm Công…    

Dòng Chi Đàm Thận…     - Đàm tộc làng Me, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tổ tiên của Đàm tộc ở làng Me, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là Thượng thư Đàm Thận Huy. Đàm tộc này có nhiều chi: + Chi 1, dòng Đàm Thận… ở ngay chính làng Me, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. + Chi 2, dòng Đàm Thận… ở  xóm Bảy Trại , Sóc Sơn, Hà Nội. + Chi 3 Đàm Quang… dòng Đàm Thận… ở La Khê, Quảng Yên, Quảng Ninh. + Chi 4, dòng Đàm Thận… ở Hào Khê, Quý Kim, Lâm Động, Hải Phòng. + Chi 5, dòng Đàm Thận… ở Quảng Nam – Đã Nẵng. + Chi 6, dòng Đàm Thận… ở  thị trấn Quang Minh, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội. + Chi 7, dòng Đàm Thận… ở thôn Hòa Bình Hạ. + Chi 8, dòng Đàm Thận… ở thôn Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên. + Chi 9, dòng Đàm Thận… ở thôn An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên. + Chi 10, dòng Đàm Thận… ở thôn Đồng Thanh, xã Xí Đạo, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Dòng Chi Đàm Đình… - Dòng Chi Đàm Đình… ở làng Me, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.     - Dòng Chi Đàm Đình… con cháu cụ Đàm Đình Khang, ở Bình Long, Hòa An, Cao Bằng. - Dòng Chi Đàm Đình… ở Bảm Sún, Xuân Nội, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Cao Bằng. - Dòng Chi Đàm Đình… ở Bảy Trại, Sóc Sơn, Hà Nội.

Dòng Chi Đàm Công… - Chi 1 của dòng Đàm Công… ở làng Kim Bảng, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (Trước là thôn Kim Bảng, xã Mai Động, tổng Nghĩa Lập, huyện Đông Ngạn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Kim Bảng là Chi gốc, Chi trưởng của dòng Đàm Công. Tổ tiên của Chi Đàm Công… là Đàm Hoàng, rồi đến Đàm Phúc An…, Đàm Thị Thiềm Nương mẹ đẻ ra Vua Đinh Tiên Hoàng. Cụ tổ bà hiệu là Từ Tại. - Chi 2 của dòng Đàm Công… ở thôn Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội (Trước là thôn Xuân Dục, xã An Thường, tổng An Thường, huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh). Cụ tổ đầu tiên của Chi này là Đàm Duy Thạch.       Cụ tổ bà hiệu là Từ Á. - Chi 3 của dòng Đàm Công… ở thôn Nhân Huệ, xã Mai Lĩnh, Thanh Oai, Hà Nội (Trước kia là thôn Nhân Huệ, xã Mai Lĩnh, tổng Đồng Dương, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Hòa, Hà Nội). Cụ tổ đầu tiên của Chi này là Đàm Phúc Khang. Cụ tổ bà hiệu là Từ An. - Chi 4 của dòng Đàm Công… ở xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Trước kia là thôn Phúc Lâm, tổng Hoàng Xá, huyện An Đức, phủ Mỹ Đức, Hà Nội). Sau này, dòng họ Đàm Công… Chi 4 Phúc Lâm đều lấy hiệu đệm của họ là Đàm Trọng. Cụ tổ đầu tiên của Chi này là Đàm Tuấn Dị. Cụ tổ bà hiệu là Từ Thanh. - Chi 5 dòng Đàm Công… ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội (Trước kia là thôn Vân Hoàng, An Tề, xã Vân Canh, tổng Phương Tiện, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, Hà Nội). Cụ tổ đầu tiên của Chi này là Đàm Phúc Sơn. Cụ tổ bà hiệu là Từ Huệ. Như vậy, riêng xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã có 3 chi gốc: Chi Đàm Thận…, Chi Đàm Công…, chi Đàm Đình. Có thể nói, Hương Mạc là cái nôi của họ Đàm Việt Nam, phát triển ra nhiều nơi.

Họ Đàm Việt Nam ở Đà Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi      Họ Đàm ở Quảng Nam – Đà Nẵng bắt nguồn từ họ Đàm Thận… ở làng Me, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đã phát triển thành hệ tộc. Ông Tổ đến Đà Nẵng đầu tiên là Đàm Văn Độn phát triển đến nay đã qua 18 đời. Hiện nay, con cháu nội, ngoại trong hệ tộc Đàm ở Đà Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi có khoảng 8000 người, trong đó, có khoảng 4.500 cháu nội trai. Vì vậy, có thể nói, Chi tộc họ Đàm phát triển nhất là ở khu vực Đà Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi, gồm các tộc Đàm: - Tộc Đàm Mỹ Khê tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. - Tộc Đàm Điện Nam tại xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. - Tộc Đàm Xuân Đán tại phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. - Tộc Đàm Điện Dương, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. - Tộc Đàm Quang Ngãi, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Nam Định - Chi họ Đàm làng Dịch Diệp, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Chi này có nhánh ở Hà Nội, thành phố Nam Định, thành phố Hồ Chí Minh, Canađa, Hoa Kỳ. Theo gia phả, ông Tổ đầu tiên của họ Đàm làng Dịch Diệp, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định là ông Đàm Quý Công, tự Thúc Toàn và vợ ông là bà Nguyễn Nhất Nương, xuất hiện tại làng này vào năm 1295 (Ất Mùi), Triều Trần, đến năm 2017 (Đinh Dậu) đã là 722 năm. - Chi họ Đàm ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Yên. Chi này có nguồn gốc từ Chi làng Dịch Diệp, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. - Chi họ Đàm tộc xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Chi này có nguồn gốc từ Chi làng Dịch Diệp, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. - Chi họ Đàm ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. - Chi họ Đàm ở xóm Bến, thôn Định Trạch, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. - Chi họ Đàm của ông Đàm Đức Loan và bà Đàm Thị Phương ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Chi này có nguồn gốc từ Chi họ Đàm làng Dịch Diệp, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. - Chi họ Đàm thôn 3, xã Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. - Chi họ Đàm xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Hưng Yên - Chi Đàm Quang…, xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Chi này có nhánh ở Hà Nội. - Chi họ Đàm ở thôn Vĩnh Tiền, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. - Chi họ Đàm ở thôn An Tào, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. - Chi họ Đàm thôn Lạc Đạo, xã Văn Lâm, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. - Chi họ Đàm Đình… ở xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Hải Dương - Chi họ Đàm ở thôn Giám Me, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. - Chi họ Đàm ở  xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hải Dương.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Ninh Bình - Chi họ Đàm ở Ninh Bình.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Gia Lai - Chi họ Đàm ở thôn 2, xã Tân Bình, huyện Đắc Loa, tỉnh Gia Lai.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Thái Bình - Chi họ Đàm ở làng Thụy Lũng Đông, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. - Chi họ Đàm ở làng Rọng, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. - Chi họ Đàm ở Đội 10, thôn Thụy Lũng Đông, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. - Chi họ Đàm ở thôn Lộc Điền, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình. - Chi họ Đàm ở thôn Thái Thuần, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. - Chi họ Đàm ở thôn Động Trung, xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. - Chi họ Đàm ở thôn Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Họ Đàm Việt Nam ở thủ đô Hà Nội      - Chi Đàm Gia, Hà Nội.      - Chi họ Đàm ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. - Chi họ Đàm ở xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội. - Chi họ Đàm làng Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội. - Chi họ Đàm làng Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội. - Chi họ Đàm thôn Bùi Xá, huyện Thanh Oai, Hà Nội. - Chi họ Đàm ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. - Chi họ Đàm thôn Tương Trúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội. - Chi họ Đàm ở thôn Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. - Chi họ Đàm ở xóm Đồng, thôn An Trai, Hoài Đức, Hà Nội. - Chi họ Đàm ở thôn Yên Thường, xã Xuân Dục, huyện Gia Lâm, Hà Nội. - Chi họ Đàm ở xóm 4, thôn Phúc Lâm, huyện Hoài Đức, Hà Nội. - Chi họ Đàm ở Mai Lĩnh, Hà Nội. - Chi họ Đàm ở Tân Lĩnh, Đông Kỳ, huyện Ba Vì, Hà Nội. Chi này có gốc từ Bắc Ninh. - Chi họ Đàm ở Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội. - Chi họ Đàm ở Tân Lĩnh, xã Cẩm Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội. - Chi họ Đàm của các ông Đàm Đức Gia, Đàm Ngọc Đẩu, Đàm Đức Thụ, Đàm Hữu Hùng và các bà Đàm Thị Đỉnh, Đàm Thị Hòa ở Hà Nội. Chi này có nguồn gốc từ Chi họ Đàm ở làng Dịch Diệp, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. - Chi họ Đàm ở Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội. - Chi họ Đàm ở thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội. - Chi họ Đàm ở thôn Lưu Xá, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Quảng Ninh - Chi họ Đàm ở Quảng Yên, La Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Thanh Hóa - Chi họ Đàm ở thôn Văn Dung, xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. - Chi họ Đàm ở Thượng Xuân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.     

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Nghệ An - Chi họ Đàm ở xóm 4, Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. - Chi họ Đàm ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. - Chi họ Đàm ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. - Chi họ Đàm ở thôn Thọ Vực, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nguồn gốc của Chi này thuộc dòng Đàm Thận… ở Bắc Ninh.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Hà Tĩnh - Chi họ Đàm ở thôn Vĩnh Phúc, xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Bình Thuận - Chi họ Đàm ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Tây Ninh - Chi họ Đàm Đình… ở thị trấn Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Chi này có nguồn gốc họ Đàm Đình… ở làng Me, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.      - Chi họ Đàm Đình… ở xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Chi này có nguồn gốc ở thôn Nà Tạo, huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng. Có thể nguồn gốc xưa nữa theo dòng họ Đàm Đình… ở làng Me, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Đồng Nai - Chi họ Đàm Đình… ở Biên Hòa, Đồng Nai, nhánh của các ông Đàm Đình Toán, Đàm Đình Ninh, Đàm Đình Khánh, Đàm Đình Phương, Đàm Đình Trọng, Đàm Đình Nghi… Chi này có nguồn gốc ở Sóc Sơn, Hà Nội, vào Đồng Nai sau năm 1975. Trước nữa, có nguồn gốc từ dòng chi Đàm Đình… ở làng Me, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Phú Yên - Chi họ Đàm ở Phú Yên.    

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Hà Giang      - Chi họ Đàm ở thôn Cao Bành, xã Phương Thiện, Hà Giang.

Họ Đàm Việt Nam ở thành phố Hải Phòng      - Chi họ Đàm ở Hào Khê, quận Hải An, Hải Phòng (nay là phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng). - Chi họ Đàm ở Lâm Động và Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. - Chi họ Đàm tộc Quý Kim, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. - Chi họ Đàm ở xã Chiến Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng.     

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Quảng Ninh - Chi họ Đàm ở xã La Khê, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.     

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Thái Nguyên      - Chi họ Đàm ở xóm Quyết Thắng, xã Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. - Chi họ Đàm ở thành phố Thái Nguyên. - Chi họ Đàm ở xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên. Chi này có nhà thờ cụ Đàm Chí. - Chi họ Đàm ở thôn Gò Mốc (Gò Móc), xã Quyết Thắng, Thái Nguyên.

Họ Đàm Việt nam ở tỉnh Vĩnh Phúc     -  Chi họ Đàm ở xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. - Chi họ Đàm ở thôn Hệ, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. - Chi họ Đàm thôn Cam Giá, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Họ Đàm Việt Nam ở Phúc Yên     - Họ Đàm ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc có một số chi, trong đó có Chi của ông Đàm Hữu Yến, nguồn gốc từ Chi làng Dịch Diệp, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ     - Chi họ Đàm ở xã Đan Phượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Cao Bằng - Chi họ Đàm của Thượng tướng Đàm Quang Trung và Thiếu tướng Đàm Văn Mông ở thôn Nà Nghiềng, xã Sóc Sơn (Sóc Hà), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.      - Chi họ Đàm của Trung tướng Đàm Văn Ngụy ở xã Xuất Tính (nay là xã Minh Khai), huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.      - Chi họ Đàm của Đại tá Đàm Thị Loan ở thôn Ảng Giàng, xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. - Chi họ Đàm ở Nà Rì, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. - Chi họ Đàm ở Tà Nùng, Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Lạng Sơn      - Chi họ Đàm ở Lạng Sơn.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Quảng Bình - Chi họ Đàm Vu ở thôn Phúc Kiều, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. - Chi họ Đàm Toại ở thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. - Chi họ Đàm Huệ ở thôn Trung Minh, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. - Chi họ Đàm Tự Liệu ở thôn Tiền Tiến, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. - Chi họ Đàm Trân ở thôn Trung Minh, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Họ Đàm Việt Nam ở tỉnh Đắc Lắc - Chi họ Đàm ở xã Tân Hòa, huyện Bản Đôn, tỉnh Đắc Lắc. Nguồn gốc của chi họ Đàm này là ở Thái Bình di cư vào.

Họ Đàm Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh - Chi họ Đàm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhánh của Bác Đàm Quang Mậu, Đàm Lê Đức,… Chi này có nguồn gốc từ Quảng Yên. - Chi họ Đàm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhánh của ông Đàm Đức Thế và các bà Đàm Thị Đỏ, Đàm Thị Chi, Đàm Thị Nhu,… Chi này có nguồn gốc từ làng Dịch Diệp, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. - Chi họ Đàm Đình… ở Cầu Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nhánh của các ông Đàm Đình Xuyến, Đàm Đình Xuyên, Đàm Đình Thanh, Đàm Đình Xuân, Đàm Đình Kiện,… Chi này có nguồn gốc từ dòng chi Đàm Đình… ở làng Me, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.    

Họ Đàm Việt Nam ở nước Canađa     - Tại Canađa có một nhánh họ Đàm mà nguồn gốc từ tộc Đàm Đà Nẵng. Trước nữa là dòng họ Đàm từ làng Me, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. - Tại Canađa có một nhánh họ Đàm của bà Đàm Thị Nội, mang quốc tịch Canađa, có nguồn gốc Chi họ Đàm tại làng Dịch Diệp, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Họ Đàm Việt Nam ở nước Mỹ (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ )      - Tại Hoa Kỳ (Mỹ) có nhánh của con cháu các cụ Đàm Duy Huyên, Đàm Duy Tập và Giáo sư Đàm Quang Hưng. Dòng chi này là hậu duệ của cụ Đàm Văn Độn ở Đà Nẵng. Nguồn gốc xưa nữa là dòng họ Đàm từ làng Me, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.   - Tại Hoa Kỳ (Mỹ), có nhánh họ Đàm của bà Đàm Thị Lan, Đàm Thị Thúy, mang quốc tịch Mỹ, có nguồn gốc Chi họ Đàm tại làng Dịch Diệp, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Họ Đàm Việt Nam ở nước Pháp - Tại Pháp có một nhánh họ Đàm Quang, gốc Quảng Yên.

Họ Đàm Việt Nam ở nước Úc (Australia) - Tại Úc (Australia) có nhánh họ Đàm con cháu của bác Đàm Quang Mậu ở thành phố Hồ Chí Minh, gốc Quảng Yên.  

Họ Đàm Việt Nam tại châu Âu (Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đức, Séc) - Tại Bắc Âu (Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan), Đông Âu (Cộng hòa Liên bang Đức), Trung Âu (Cộng hòa Séc) có các chi, nhánh họ Đàm Việt Nam, như nhánh của các cụ Đàm Phủ, Đàm Huyện, Đàm Nghè, Đàm Liêm,…

Họ Đàm ở các chùa của Việt Nam -  Tại Việt Nam, có rất nhiều chùa mà các vị sư đều mang tên họ Đàm, nhất là sư nữ. Phải chăng, họ Đàm theo dòng Nhà Phật.

Xin chân thành cảm ơn

Văn phòng PGS,TS Đàm Đức Vượng