Mới cập nhật

Liên hệ


Địa chỉ liên hệ:


Đàm Đức Vượng, phòng 801, khu Chung cư Ban Đảng, ngõ 238, đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam -

Tel: + 0904170617 -  + 01658367402 - Fax: 0437557489 -


TIỂU SỬ:

 • PGS,TS Đàm Đức Vượng (Đức Vượng, Thành Nam).

 • Sinh ngày 24-4-1942, tại thôn Dịch Diệp, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Gia đình sống ở thành phố Nam Định đã nhiều đời.

 • Cử nhân ngữ văn.

 • Phó Tiến sĩ (Tiến sĩ) sử học năm 1986 (chuyên ngành Lịch sử Đảng - Hồ Chí Minh).

 • Phó Giáo sư sử học năm 1992.

 • Nguyên phóng viên báo chí chuyên nghiệp. Thẻ nhà báo số 1089.

 • Nguyên Chuyên viên cao cấp Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương; nguyên Chuyên viên cao cấp Ban Tổ chức Trung ương.

 • Nguyên Chuyên gia Việt Nam tại Lào.

 • Nguyên Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slôvakia, Phó Bí thư Đảng ủy nước chuyên trách, Trưởng Ban Công đồng Đại Sứ quán, Tổng Biên tập tạp chí “Quê hương”, tiếng nói của Đại Sứ quán Việt Nam và Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

 • Nguyên Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

 • Nguyên Vụ trưởng Ban Cán sự Đảng ngoài nước.

 • Nguyên Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Thư ký Khoa học chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

 • Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực (ISSTH).

 Các tác phẩm chính, viết riêng, đã được xuất bản và công bố:
 • Phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân cao su miền Đông Nam Bộ, Nxb Lao động, Hà Nội, 1982.

 • Nguyễn Đức Cảnh người lãnh đạo đầu tiên của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, Nxb Lao động, Hà Nội, 1985.

 • Quá trình hình thành tư tưởng yêu nước của Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1993.

 • Trần Phú Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1994.

 • Hồ Chí Minh với vấn đề đào tạo cán bộ, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1995.

 • Hà Huy Tập Tổng Bí thư của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh xuất bản năm 2000.

 • Những ngày ở Séc, xuất bản tại Praha, Cộng hòa Séc, 2002. Nxb Lao động, Việt Nam, tái bản lần thứ nhất, 2006.

 • Góp phần tìm hiểu một số vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2006.

 • Tổng Bí thư Trường Chính, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2007.

 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Thực trạng và giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2008.

 • Cayxỏn Phômvihản Tiểu sử và sự nghiệp, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2008.

 • Nguyễn Đức Cảnh người con của giai cấp công nhân Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2008.

 • Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2010.

 • Một số vấn đề về trí thức và nhân tài, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2013.

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam thời kỳ mới, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2014.

 • Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2014.

 • Việt Nam từ thời bao cấp đến thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2014.

 • Con đường theo Bác, Hoàng Quốc Việt kể, Đức Vượng ghi, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1990.

 • Những dấu ấn lịch sử của Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2015. Tái bản lần thứ nhất, 2016.

 • V.v..
Các tác phẩm đứng tên chủ biên:
 • Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1995

 • Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1997

 • Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 49, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2007

 • Hồi ký quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (3 tập), Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nôi, 2011

 • Văn kiện quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (5 tập), Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2012

 • Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 1, Đồng chủ biên với Nguyễn Quý, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.

 • Lịch sử Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực - Mười năm hoạt động, Nxb Thông tin Truyền thông, Hà Nội, 2016.

 • V.v..
Các tác phẩm viết chung:
 • Tôn Đức Thắng người cộng sản kiên cường mẫu mực, viết chung với Nguyễn Đình Nhơn (Phương Đình), Nxb Sự thật, Hà Nội, tái bản nhiều lần

 • Những người cộng sản, viết chung với Nguyễn Đình Nhơn (Phương Đình), Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1976, tái bản nhiều lần

 • Những người cộng sản trẻ tuổi, viết chung với Nguyễn Đình Nhơn (Phương Đình), Nxb Thanh niên, Hà Nội, tái bản nhiều lần

 • Đồng chí “Sao Đỏ” Nguyễn Lương Bằng, viết chung với Nguyễn Đình Nhơn (Phương Đình), Nxb Sự thật, Hà Nội, 1982

 • Hành trình cứu nước của Bác Hồ, viết chung với Nguyễn Văn Khoan, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1990

 • Nguyễn Phong Sắc một người cộng sản đầu tiên của Hà Nội, viết chung với Phạm Văn Bình (Thế Tập), Nxb Hà Nội

 • Làm thư ký công việc nghiêm túc và đáng quý, viết chung với nhà nghiên cứu, nhà thơ Việt Phương (Trần Việt Phương), Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2007.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh Tiểu sử và sự nghiệp, viết chung với Phạm Văn Bình (Thế Tập), Triệu Quang Tiến, Hoàng Tiêu, Nxb Sự thật, Hà Nội, tái bản nhiều lần.

 • Nguyễn Đức Cảnh Tiểu sử, viết chung với PGS,TS Lê Văn Tích, PGS,TS Đàm Đức Vượng, PGS,TS Dương Văn Sao, TS Lý Việt Quang, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2015.

 • V.v..
Các tác phẩm thơ:
 • Quê hương và tình yêu, Tạp chí Quê hương tại Cộng hòa Séc xuất bản, Praha, 2002.

 • Nhân tình thế thái, Tạp chí Quê hương tại Cộng hòa Séc xuất bản, Praha, 2002.

 • Tình đời, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2006.

 • Con người và cuộc đời, Thơ triết lý, Nxb Văn học, Hà Nội, 2009.

 • Tâm tình, Nxb Văn học, Hà Nội, 2014.
Các tác phẩm khác:

 • Khoa học về lý số (Dự đoán khoa học về con người và cuộc đời), Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2015.
Các tác phẩm khác sắp xuất bản:
 • Trần Quý Kiên - Nhà cách mạng kiên cường.

 • Lịch sử Việt Nam gắn liền với lịch sử dòng họ.
-----------------------------------------------------------

Address:

Dam Duc Vuong, Room 801, Apartment district Party Committee, Lane 238, Hoang Quoc Vietnam, Co Nhue Ward 1, North District Tu Liem District, Hanoi, Vietnam - Tel: + 0904170617 - + 01658367402-0437557489 - Fax: 0437557489 - E.mail: damducvuong2009@yahoo.com.vn - Web: damducvuong.com
 • PROFESSOR, DR  ĐÀM ĐỨC VƯỢNG
- Prof. Dr. Dam Duc Vuong (Duc Vuong, Thanh Nam).

- Born on 24-4-1942, at the village Translate Diep, Truc Chinh Commune, Truc Ninh District, Nam Dinh Province. The family lived in the city of Nam Dinh has many lives.

- Bachelor of philology.

- Doctor (PhD) historians in 1986 (specialization History Party - Ho Chi Minh City).

- Historian Associate Professor in 1992.

- Former professional journalists. 1089 press card number.

- Former Senior Research Commission, the Central Party History; Natural Senior Central Organizing Committee.

- Former Professionals Vietnam in Laos.

- Former First Secretary of the Embassy of Vietnam in the Czech Republic and Republic of Slovakia, Deputy Party Secretary in charge of Water, Head of the Council of the Embassy, Chief Editor of the magazine "Motherland", the voice of Embassy of Vietnam and the Vietnam Association in the Czech Republic.

- Former Deputy Director of the Institute of Ho Chi Minh and the Party leader.

- Former Director of the Party Commission abroad.

- Former Chief of Department, Director, Scientific Secretary in charge of the Central Theoretical Council.

- Institute of Scientific Research Manpower Talent (ISSTH).

The major work, written specifically, has been published and announced:

- Movement of the revolutionary struggle of the rubber workers Southeastern, Labour Publishing House, Hanoi, 1982.

- Nguyen Duc Canh first leader of the General Assembly of North America red, Labour Publishing House, Hanoi, 1985.

- The formation of a patriotism that Ho Chi Minh National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 1993.

- Tran Phu General Secretary of the Party first, National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 1994.

- Ho Chi Minh City with staff training issues, the National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 1995.

- Ha Huy Tap General Secretary of the Party Committee of Ha Tinh Provincial Standing published in 2000.

- The days of the Republic, published in Prague, Czech Republic, 2002. Labour Publishing House, Vietnam, first edition, 2006.

- Contribute to learn some theoretical issues and practices of Vietnam's revolution, the National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 2006.

- General Secretary Truong Chinh, National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 2007.

- Developing and implementing the resolutions of the Party Central Committee - problems and solutions, National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 2008.

- Cayxon Phomvihan biography and career, National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 2008.

- Nguyen Duc Canh children of the working class of Vietnam, National Political Publishing House-Truth, Hanoi, 2008.

- Ho Chi Minh training personnel and meritocracy, National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 2010.

- Some issues of human and intellectual resources, the National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 2013.

- Some problems in the theory and practice in Vietnam the new period, the National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 2014.

- Problems and solutions to build Vietnam intelligentsia in the country the innovation, the National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 2014.

- Vietnam since the subsidy to the renovation period, the National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 2014.

- The road under the Uncle, Hoang Quoc Vietnam since, Duc Vuong stated, Youth Publishing House, Hanoi, 1990.

- The mark on the history of Ho Chi Minh and the Party by the Founder, Publisher of Information and Communications, Hanoi, 2015. First Edition, 2016.

- Etc ...

The works in the name of the editor:

- Ho Chi Minh Toan tap, Vol 5, National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 1995

- Document Party Collection, Volume 1, National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 1997

- Complete Party documentation, Vol 49, National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 2007

- Memoirs special ties Vietnam - Laos, Laos - Vietnam (3 volumes), National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 2011

- Documents of special relations Vietnam - Laos, Laos - Vietnam (5 volumes), National Political Publishing House - The truth, Hanoi, 2012

- Complete Party documentation, Vol 1, ed with Dong Nguyen Quy, National Political Publishing House, Hanoi, 2002.

- Etc ...

General literary works:
- Ton Duc Thang communists exemplary resilience, written together with Nguyen Dinh Nhon (Phuong Dinh), Truth Publishing House, Hanoi, several editions

- The communists, written with Nguyen Dinh Nhon (Phuong Dinh), Youth Publishing House, Hanoi, 1976, reprinted several times

- The young Communists, written together with Nguyen Dinh Nhon (Phuong Dinh), Youth Publishing House, Hanoi, several editions

- Comrade "Red Star" Nguyen Luong Bang, written with Nguyen Dinh Nhon (Phuong Dinh), Truth Publishing House, Hanoi, 1982

- Journey of Uncle Ho's patriotic, written together with Nguyen Van Khoan, Truth Publishing House, Hanoi, 1990

- Nguyen Phong Sac a first communist Hanoi, Pham Van Binh written with (World Class), Publisher Hanoi

- How serious business secretary and honorable, written together with researchers, poets Vietnam Phuong (Vietnam Phuong Tran), Youth Publishing House, Hanoi, 2007.

- President Ho Chi Minh and career biography, written with Pham Van Binh (World Class), Trieu Quang Tien, Yellow Pepper, Truth Publishing House, Hanoi, reprinted several times.

- Nguyen Duc Canh Biography, written together with Prof. Dr. Le Van Tich, Prof., Dr. Dam Duc Vuong, Prof., Dr. Duong Van Sao, Dr. Ly Vietnam Quang, National Political Publishing House, truth, Hanoi, 2015.

- Etc ...

The poem:

- Motherland and love, Hometown Journal published in the Czech Republic, Prague, 2002.

- Staff in general, Hometown Journal published in the Czech Republic, Prague, 2002.

- Love Life, Youth Publishing House, Hanoi, 2006.

- People and life, philosophy Poetry, Literature Publishing House, Hanoi, 2009.

- Mind the situation, Literature Publishing House, Hanoi, 2014.

Other works:

- Management of Sciences (scientific predictions about people and life), Publisher of Information and Communications, Hanoi, 2015.

Other works forthcoming:

- History Research Institute of Human Talent (10 years running).

- The history of a family - they Dam Vietnam.