Mới cập nhật

Vì sao ngày 1 tháng 1 có 24 giao thừa?

thCAQGS5NEDo Trái đất vừa quay quanh mặt trời, vừa tự quay từ Tây sang Đông, quanh trục của nó, cho nên  thời gian các nơi trên Trái đất nhìn thấy Mặt trời mọc, Mặt trời lặn cũng không giống nhau. Nói khác đi, toàn thế giới không thể cùng thống nhất một chuẩn thời gian. Do đó, vào năm 1884, các nhà khoa học các nước đã cùng nhau nghiên cứu, đi đến quyết nghị: Dựa theo kinh tuyến mà chia thế giới thành 24 khu vực, mỗi khu vực dùng môt chuẩn thời gian, gọi là múi giờ khác nhau; cứ hai múi giờ gần cạnh nhau thì chênh lệch 1 giờ. Chính như thế, ở mỗi khu vực có 1 Giao thừa, 24 khu vực trên Trái đất có 24 Giao thừa.

 

Theo sách “Giải đáp khoa học” của tác giả Vũ Bội Tuyền