Mới cập nhật

Chùm thơ Xuân

CHƠI XUÂN


Yêu xuân em đến với anh chăng!
Thương xuân anh để ở trong lòng.
Tình xuân anh hẹn nơi vắng vẻ
Nghĩa xuân anh cất chốn thư phòng.

Hà Nội, Xuân Tân Mão - 2011

NĂM MỚI
Năm mới tinh thần lên cao
Năm mới vật chất dồi ratedbrides dào
Năm mới mọi việc an khang
Năm mới sức khoẻ ngọt ngào!

Năm mới tăng thêm nhựa sống
Năm mới gắn kết cuộc đời
Năm mới tình người đằm thắm
Năm mới nghĩa đời in sâu!

Hà Nội, Xuân Tân Mão - 2011
ISSTH