Mới cập nhật

LÀM THƯ KÝ - CÔNG VIỆC NGHIÊM TÚC VÀ ĐÁNG QUÝ


Giới thiệu sách của Việt Phương - Đức Vượng Nhà xuất bản Thanh niên Bán tại Trung tâm Sách quốc văn, số 44, Tràng Tiền, Hà Nội
"Làm thư ký - công việc nghiêm túc và đáng quý" do hai nhà khoa học của Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài, nhân lực là Việt Phương và Đức Vượng biên soạn, Nhà Xuất bản Thanh niên xuất bản, là cuốn sách nghiệp vụ chuyên khảo có giá trị, đang được bán tại Trung tâm Sách quốc văn, số 44, phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sự ra đời của cuốn sách được bắt nguồn từ việc Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài, nhân lực tổ chức trên Trang điện tử internet (Website) của Viện (www.issth.org) lớp học dành cho những người làm thư ký, trong đó có những bài hướng dẫn về nghiệp vụ làm thư ký gồm những nét chung về người thư ký; kinh nghiệm của một người nghiên cứu; nâng cao trình độ nghiên cứu lý luận của người thư ký; nhận biết đúng người tài thể hiện trình độ cao và cái tâm sáng của người thư ký; cách thức tiến hành công việc của người thư ký; soạn thảo văn bản, một công việc hằng ngày của người thư ký.
Tuy là một cuốn sách nghiệp vụ - chuyên khảo, nhưng lối viết lại rất sinh động, góc cạnh, ít lời, nhiều ý, ăm ắp những sự kiện, tư liệu, dẫn chứng, sự phân tích lý luận có chiều sâu, mang tính tổng kết cao, kinh nghiệm nghề nghiệp và bản lĩnh của người viết, đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho bạn đọc, nhất là những người làm thư ký, một đội ngũ đông đảo hiện nay trên thế giới và trong nước.
Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách: "Làm thư ký - công việc nghiêm túc và đáng quý".