Mới cập nhật

Kính gửi Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực - ISSTH


 


Nhân dịp Viện ISSTH tròn 10 năm hoạt động (2006 - 2016)

Mười năm thoắt đã trôi qua
Nhân tài xuất hiện nở ra bông hồng.
Hết mưa rồi đến nắng trong
Anh em trong Viện một lòng tự tin.
Ngày đêm lặng lẽ âm thầm
Say sưa nghiên cứu chất chồng tư duy.
Bút thiêng viết sách ai bì
Đề tài đề án đề thi nhân tài.
Vượt qua những chặng đường dài
Giờ đây đã tụ anh tài bốn phương.
Mười năm viết trọn một chương
Nhân tài Nhân lực tình thương mặn nồng.
Gặp cơn mưa móc bão giông
Lửa lòng tưởng tắt hóa không vẫn ngời.
Trầm thăng Viện gắn với đời
Thủy chung son sắt có trời chứng minh!

Hà Nội, ngày 15-3-2016
PGS,TS Đức Vượng