Mới cập nhật

Cách mạng

 

Nhìn về quê hương nhớ thuở nào
Thực dân xâm chiếm nước lao xao
Thành thị nông thôn đều tan tác
Đầy trời nhức nhối cảnh gươm đao.

Bác Hồ đã ra tay cứu nước
Cả dân tộc sẵn sàng xông trận
Quyết một phen sống mái quân thù
Đã mang về Cách mạng mùa thu.

Quân hùng tướng mạnh thế chẻ tre
Sùng sục sôi “Hào khí Đông A”
Cờ đỏ sao vàng bay trong gió
Kháng chiến thành công chính thắng tà.

Ba mươi năm chiến đấu xông pha
Độc lập tự do đã về ta.
Cả nước bừng bừng xây dựng mới
Mồ hôi tưới đất, đất nở hoa.

Cách mạng là gì? Là đổi mới
Là nhà cao, cửa rộng, đường to
Là học hành, áo ấm, cơm no
Đời đâu còn sống cảnh co ro.

Cách mạng là gì? Là tiến lên
Xây làng xóm mới, sống bình yên
Phố phường tấp nập mua và bán
Dời non lấp biển sức thanh niên.

Muốn vậy, phải gạt phăng bảo thủ
Đổi mới, đổi mới và đổi mới
Đổi mới, nhưng ta không đổi màu
Vững tiến dưới cờ Bác Hồ trao!

Praha, Séc, 1-8-2001
Đức Vượng (Cử nhân Ngữ văn)

--------------------------------
Lời Tác giả: Trong những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8-2001, VTV.4 liên tục đưa tin về kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 của Việt Nam. Tôi làm bài thơ: Cách mạng chính là để kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 của những người con xa xứ, cũng là để nhớ về quê hương, đất nước. Bài thơ này, tôi đã đọc tại một cuộc họp mặt thân mật của anh, chị em trong Đại Sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, kỷ niệm 56 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trong lịch sử các cuộc cách mạng trên thế giới đã từng nổ ra cách mạng tư sản, cách mạng vô sản, cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng dân chủ nhân dân, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách mạng xã hội, cách mạng tư tưởng, cách mạng văn hóa, cách mạng khoa học kỹ thuật,... Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng mang tính thay đổi, vì cách mạng là đổi mới.

Cách mạng tư sản là một dạng cách mạng xã hội mà nội dung chủ yếu của nó là giải quyết những mâu thuẫn giữa phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đang phát triển với chế độ chính trị và kinh tế phong kiến hoặc nửa phong kiến đã lỗi thời.

Cách mạng dân chủ nhân dân là cuộc cách mạng nổ ra tại các châu Âu và châu Á vào cuối cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai và vào thời gian ngay sau cuộc chiến tranh đó, chống đế quốc, chống phong kiến, chuyển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân là cuộc cách mạng mang tính đặc thù do nhân dân Việt Nam tiến hành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm chống xâm lược và phong kiến, giải phóng dân tộc, thực hiện người cày có ruộng. Cuộc cách mạng này đã phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng giải phóng dân tộc là một hình thức đặc biệt, đa dạng của cuộc đấu tranh giai cấp - xã hội để chuyển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng xã hội là cuộc thay đổi cơ bản trong đời sống xã hội, có nghĩa là lật đổ chế độ xã hội đã lỗi thời và thiết lập chế độ xã hội mới, tiến bộ; là công cụ và phương tiện để chuyển từ một hình thái kinh tế - xã hội này sang một hình thái kinh tế - xã hội khác.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự cải biến xã hội một cách căn bản về chất, đánh dấu bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Khái niệm và nội hàm cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng vô sản là tương đồng.

Cách mạng tư tưởng là cuộc cách mạng nhằm thay đổi ý thức hệ và giải quyết vấn đề tư tưởng xã hội.

Cách mạng văn hóa là những biến đổi căn bản trong đời sống tinh thần của xã hội, diễn ra trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, bắt nguồn từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng khoa học - kỹ thuật là sự biến đổi triệt để về chất diễn ra trong hệ thống lực lượng sản xuất hiện đại, bao quát mọi khía cạnh của những quan hệ công nghệ và tiêu biểu trước hết ở chỗ kỹ thuật bước vào giai đoạn phát triển mới của mình là giai đoạn sản xuất bằng máy móc, tự động hóa.