nhung-hinh-anh-dong-ve-mua-thu-dep-nhat


Nhung-hinh-anh-dong-ve-mua-thu-dep-nhat-so-2

Hình ảnh mùa thu lá vàng rơi lại tả làm người ta nao lòng.

Nhung-hinh-anh-dong-ve-mua-thu-dep-nhat-so-3

Hình ảnh động mùa thu với những cơn mua bất chợp không báo trước.

Nhung-hinh-anh-dong-ve-mua-thu-dep-nhat-so-4

Hình ảnh đậm chất mùa thu với một khung cảnh toàn màu vàng.

Nhung-hinh-anh-dong-ve-mua-thu-dep-nhat-so-5 Nhung-hinh-anh-dong-ve-mua-thu-dep-nhat-so-6

Cặp đôi nắm tay nhau đi dưới đêm thu.

Nhung-hinh-anh-dong-ve-mua-thu-dep-nhat-so-7 Nhung-hinh-anh-dong-ve-mua-thu-dep-nhat-so-8 Nhung-hinh-anh-dong-ve-mua-thu-dep-nhat-so-9Nhung-hinh-anh-dong-ve-mua-thu-dep-nhat-so-10Hình ảnh động về mùa thu tại thành phố.

Lấy từ Internet

T