Mới cập nhật

Căn cứ nào để định ra dương lịch, âm lịch

imagesDương lịch là căn cứ vào thời gian Trái đất quay quanh Mặt trời được 1 vòng làm đơn vị thời gian để tính toán. Thời gian Trái đất quay quanh Mặt trời được 1 vòng là khoảnh 365 ngày 5 giờ 48 phút, 46 giây; để tiện cho tính toán nên lấy tròn 365 ngày là 1 năm dương lịch.

Âm lịch là căn cứ vào chu kỳ thay đổi hết tròn lại khuyết của Mặt trăng làm đơn vị thời gian một tháng để tính toán. Thời gian một chu kỳ thay đổi hết tròn lại khuyết của Mặt trăng, tức là một tháng âm lịch, có 29 ngày rưỡi. Do đó quy định, tháng đủ là có 30 ngày; tháng thiếu là có 29 ngày; một năm âm lịch có 354 ngày.

Theo "Giải đáp khoa học" của Vũ Bội Tuyền