Mới cập nhật

NGÀY XUÂN SUY NGẪM VỀ THƠ CỦA LÝ CÔNG UẨN (LÝ THÁI TỔ)

 Lo cho sơn hà xã tắc

 

 “Thiên vi khâm chẩm địa vi chiên

Nhật nguyệt đồng song đối ngã miên.

Dạ thâm bất cảm tràng thân túc

Chỉ khủng sơn hà xã tắc nghiêng!”

Lý Công Uẩn

 

 Dịch thơ:

Trời màn chiếu đất suốt đêm

Trăng thanh gió mát thần tiên phơi bày.

Co chân chẳng duỗi bấy nay

Chỉ lo xã tắc đất này đổ nghiêng!

 

Người dịch thơ:
Đức Vượng
(Cử nhân ngữ văn)

Lời người dịch thơ: Chuyện kể rằng, thời niên thiếu, Lý Công Uẩn (khi lên làm Vua lấy hiệu là Lý Thái Tổ) vào chùa tu hành, dưới sự dạy dỗ của nhà sư Lý Khánh Văn và nhà sư Vạn Hạnh. Lý Công Uẩn học hành rất giỏi, nhưng bản tính tinh nghịch. Có lần, Lý Công Uẩn bị sư Vạn Hạnh phạt, trói suốt đêm nơi cửa chùa. Bị muỗi đốt không ngủ được, Lý Công Uẩn tức cảnh, liền đọc 4 câu thơ đầy hào khí.

 

Trả lời Trả lời tất cả Chuyển tiếp