Mới cập nhật

Rừng Xuân

Thương nhớ GS Đinh Xuân Lâm qua đời, ngày 25-1-2017, ở tuổi 92


 Kính tặng Giáo sư Đinh Xuân Lâm bước vào tuổi 70


 


Bảy mươi Xuân đã trải qua


Rừng Xuân đây mới chính là thầy Lâm


Mùa Xuân Xuân sắc sắc Xuân


Bảy mươi Xuân ấy trong ngần tiếng vang.


Giở trang lịch sử bằng vàng


Rừng Xuân tỏa bóng hàng hàng gấm thêu.


Thầy đi Thầy viết đã nhiều


Thời gian đọng lại tình yêu với nghề.


Buồn vui vẫn cứ say mê


Sử xanh Thầy chép đề huề tháng năm.


Giữa đời Thầy đứng phong trần


Giuđa rình rập đẹp phần Nhan Uyên.


Sóng to gió cả con thuyền


Qua sông còn nghĩ tình duyên với Thầy.


Buồn vui mỗi lúc một đầy


Gió sương mái tóc giãi bầy mông lung.


Nếu đem hai chữ “Nhân - Trung”


Ghép vào thành “Sử” Xuân Lâm hàng đầu.


Tên Thầy truyền đến mai sau


Đinh Xuân Lâm đượm thắm màu sử xanh.


 

Hà Nội, 31-3-1995
Đức Vượng
(Cử nhân ngữ văn)
------------
Lời Tác giả: Tôi viết bài thơ Rừng Xuân (Xuân Lâm) để kính tặng Giáo sư Đinh Xuân Lâm. Sau 6 năm làm nghiên cứu sinh tại Trường Chuyên khoa lịch sử Đảng trực thuộc Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương (sau đó trực thuộc Viện Mác - Lênin - Hồ Chí Minh) và Viện Sử học trực thuộc Ủy ban Khoa học xã hội, ngày 2-5-1986, tôi nhận được Quyết định số 447/QĐ-QLKH, do Bộ trưởng Bộ Đaị học và Trung học chuyên nghiệp, Giáo sư Nguyễn Đình Tứ ký, về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Phó tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) sử học cho nghiên cứu sinh Đàm Đức Vượng: “Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin”. Trong thành phần Hội đồng, có Giáo sư Đinh Xuân Lâm. Buổi họp diễn ra thuận lợi, 100% số phiếu tán thành Luận án của tôi xứng đáng đạt tiêu chuẩn Luận án Phó tiến sĩ sử học. Tiếp đó, Viện Sử học trao Quyết định số 406-QĐHV, ngày 12-6-1986 của Bộ trưởng Bộ Đaị học và Trung học chuyên nghiệp, Giáo sư Nguyễn Đình Tứ: “Tặng học vị Phó tiến sĩ khoa học sử học cho Đàm Đức Vượng”. Tôi mãi mãi biết ơn thầy Lâm đối với Luận án của tôi với cương vị Thành viên Hội đồng.

Để tỏ lòng biết ơn GS Đinh Xuân Lâm, tôi viết bài thơ Rừng xuân. Bài thơ này đã được in trong tập thơ thứ 5: Tâm tình của tôi, do Nxb Văn học xuất bản, Hà Nội, 2014.