Mới cập nhật

Vì sao có ban ngày, ban đêm dài ngắn?

chỉ mụcKhi Trái đất quay quanh Mặt trời thì trục của Trái đất và mặt phẳng quỹ đạo đó luôn giữ một góc nghiêng là 66 độ 34 phút. Cho nên, trong quá trình Trái đất quay quanh Mặt trời, có lúc Bắc bán cầu nghiêng về phía Mặt trời, có lúc Nam bán cầu nghiêng về phía Mặt trời. Do có sự biến động về chỗ ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng xuống, nên phạm vi bề mặt Trái đất được Mặt trời chiếu xạ cũng không giống nhau. Ở vùng mà phạm vi chiếu xạ từ Mặt trời là lớn thì thời gian là ban ngày sẽ dài.

Ngoài ra, do thời gian bản thân trái đất tự xoay mỗi vòng, tức là thời gian một ngày, đều là 24 giờ, nên khi thời gian ban ngày dài ra thì thời gian ban đêm tất nhiên phải ngắn đi, và ngược lại là nếu thời gian ban ngày là ngắn đi thì thời gian ban đêm phải dài ra.

 

Theo “Giải đáp khoa học” của Vũ Bội Tuyền