Mới cập nhật

Tổng Bí thư Lê Duẩn


Tổng Bí thư Lê Duẩn với các chiến sĩ quân đội


 

Đất Nghệ An phát vào Quảng Trị

Sinh ra nhà chiến lược chính trị

Kiến trúc sư kháng chiến chống Mỹ

Hình ảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn.

 

Bao phen lăn lộn với miền Nam

Nắng lửa chưa qua lại mưa ngàn

“Anh Ba”1 lãnh đạo cuộc kháng chiến

“Nằm gai nếm mật” đã bao phen.

 

Khi quân Pháp bại quân Mỹ xông

Vào miền Nam với thế cuồng ngông

Cuộc chiến tranh tàn khốc lịch sử

Chúng giẫm lên mồ mả cha ông.

 

Từ miền Nam Người ra Hà Nội

Định hình kháng chiến hai mươi năm

Đã bao đêm thức ròng trăn trở

Viết “Đề cương cách mạng miền Nam”.

 

Người gửi tấm lòng trong Nghị quyết mười lăm2

Nêu chủ trương thống nhất đất nước

Bằng “độc lập, dân chủ, hòa bình”3

Đó là ý nguyện của nhân dân.

 

Người đã cùng với Trung ương Đảng

Hạ quyết tâm đánh Mỹ đến cùng

Sức dân huy động thành vô địch

Bốn phương tụ nghĩa lá cờ thiêng.

 

“Đấu tranh chính trị với vũ trang”4

Cùng nhân dân xây dựng phong trào

“Ba mũi giáp công”5 đều chiến đấu

Chờ khi có dịp chớp thời cơ.

 

“Lấy yếu thắng mạnh, ít thắng nhiều”6

“Đánh đổ từng bộ phận kẻ thù”7

Để rồi tiến lên trong chiến trận

“Đánh đổ hoàn toàn bọn xâm lăng”8.

 

Những tư tưởng lớn Người thi thố

Làm Mỹ sa lầy khắp miền Nam

Toàn dân đánh địch bằng sức mạnh

Đường lối khắc vào tận tâm can.

 

Bác Hồ mất, Người thề với Bác

Giương cao ngọn cờ của Bác trao

Vì độc lập, tự do Tổ quốc

Thống nhất nước nhà ý chí cao.

 

Bác Hồ mất, cuộc chiến tranh tiếp diễn

Đứng mũi chịu sào chính là Người

Cuộc kháng chiến lan ra cả nước

Bom Mỹ đầy trời máu tuôn rơi.

 

Mỹ giương oai sức mạnh Hoa Kỳ

“Cánh cụp cánh xòe”, “B năm hai”,...9

“Quyết đưa Việt Nam về đồ đá”10

"Cho Việt Nam bài học nhớ đời”11.

 

Rút cục Mỹ bị đánh tơi bời

Thế trận giăng ra khắp đất trời

Cả dân tộc sẵn sàng vào trận

Chiến thắng lẫy lừng khắp nơi nơi.

 

Gái bản đánh bằng chày giã gạo

Trai làng đánh bằng võ thuật cao

Lão nông đánh bằng chông vót nhọn

Bộ đội đánh bằng ba thứ quân.

 

Trận Vạn Tường12 Mỹ thua chết điếng

Đánh Bàu Bàng13 Mỹ rụng như sung

Tây Nguyên14 Mỹ khóc dở mếu dở

Nam Bộ đồng bằng15 Mỹ nhó nhăn...

 

“Còn cái đai quần vẫn đánh ngon”15

Tay không bắt địch phải đầu hàng

Chiến đấu đã nâng thành nghệ thuật

Bắc Nam đồng lòng khí thế hăng.

 

Từ Tây Nguyên đánh cuốn chiếu lên

Từ Quảng trị đánh vào Sài Gòn

“Chiến dịch Hồ Chí Minh”16 lịch sử

Khắp miền Nam tiếng súng nổ giòn.

 

Cuộc hành quân suốt bốn nghìn năm

Nay tới đích rồi hỡi cha ông!

Hình ảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Mãi mãi sáng ngời với non sông.

 

Praha, Séc, Đêm 7-4-2000
Đức Vượng
(Cử nhân ngữ văn)
------

  • Anh Ba: Tổng Bí thư Lê Duẩn.

  • Nghị quyết 15/1959 là Nghị quyết định ra đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam.


3,4,6,7,8. Đường lối và nội dung Nghị quyết 15/1959.

  1. “Ba mũi giáp công”: bộ đội chủ lực; bộ đội địa phương; dân quân du kích.

  2. Tên các loại máy bay của Mỹ.


10,11. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Níchxơn và giới lãnh đạo Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại miền Nam Việt Nam.

12,13,14. Tên các địa phương ở chiến trường miền Nam, Việt Nam, nơi xảy ra các trận đánh.

  1. Lời của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

  2. “Chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh” là chiến dịch lớn nhất, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ròng rã suốt 20 năm của nhân dân Việt Nam.


Lời Tác giả:  Tôi chưa một lần được làm việc với Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhưng đã nghiên cứu kỹ về thân thế và sự nghiệp của Ông, đã viết một số bài và báo cáo khoa học về Ông, trong đó có bài “Văn hóa và con người mới Việt Nam trong quan điểm của đồng chí Lê Duẩn”, in trong cuốn sách “Lê Duẩn với văn hóa và con người Việt Nam”, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản, Hà Nội, 2013.  Tài liệu về Ông, tôi cũng đã sưu tầm được khá nhiều và viết bài thơ Tổng Bí thư Lê Duẩn. Những gì mà Ông để lại trong cuộc đời hoạt động cách mạng đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Có thể nói, Ông là một nhà chiến lược, nhà luận chiến của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một người vừa trực tiếp vạch đường lối, vừa trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi cuộc kháng chiến này. Người đã thảo ra “Đề cương cách mạng miền Nam” và trực tiếp chỉ đạo soạn thảo Nghị quyết 15/1959 của Trung ương, định hình đường lối cho cách mạng miền Nam, Việt Nam.

Lê Duẩn (tên khai sinh là Lê Văn Nhuận), sinh ngày 7-4-1907, tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, Ông cùng gia đình về sinh sống tại làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và mất ngày 10-7-1986, tại Hà Nội, thọ 79 tuổi. Chức vụ cao nhất của Ông là Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam từ ngày 10-9-1960 (năm diễn ra Đại hội III của Đảng) đến ngày 20-12-1976. Tiếp tục làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 20-12-1976 đến ngày 10-7-1986.