Mới cập nhật

Những mẩu chuyện về các nhà khoa học: Nhà toán học Morixơ Đuypông mắc tính đãng trí.

Có 1 lần, ông viết thư cho bạn:: “Bạn thân mến, hôm trước về thăm anh, tôi để quên cái gậy chống ở nhà anh. Khi nào có người lên nhờ anh chuyển nó giúp tôi nhé!”

Đang lúc dán phong bì, ông nhìn thấy chiếc gậy dựng ở góc phòng. Ông bèn giở phong bì ra và viết thêm: “Tôi đã tìm thấy cái gậy ở nhà tôi rồi. Anh đừng bận tâm nữa nhé!”

Sau đó, Đuypông lại cho thư vào phong bì, dán lại và gửi đi.

Lấy từ Internet