Mới cập nhật

Những mẩu chuyện về các nhà khoa học: Sai lầm của Albert Einstein

Năm 1932, cha đẻ của Thuyết Tương đối Albert Einstein nêu quan điểm về năng lượng hạt nhân:

Albert Einstein

Đáng tiếc, giá mà Einstein đoán đúng thì có lẽ bom nguyên tử đã không bao giờ xuất hiện, và người dân tại Hiroshima và Nagashaki không phải chịu đựng thảm hoạ quá khủng khiếp trong lịch sử loài người vào năm 1945.

Lấy từ Internet