Mới cập nhật

Những mẩu chuyện về các nhà khoa học: Giáo sư đãng trí Werner Heisenberg

Giáo sư đãng trí Werner Heisenberg


Ông là nhà vật lý lý thuyết xuất sắc với cái đầu lúc nào cũng để trên “mây”.

Năm 1927, nhà vật lý lý thuyết người Đức đã phát triển các phương trình bất định nổi tiếng trong lĩnh vực cơ học lượng tử, các quy tắc để giải thích hoạt động ở quy mô nhỏ của các hạ nguyên tử. Tuy nhiên ông đã trượt kỳ thi bảo vệ luận án tiến sỹ bởi gần như không biết một chút về kỹ thuật thực nghiệm. Khi một giáo sư phản biện trong ban thẩm định luận án hỏi ông pin hoạt động như thế nào, ông đã không trả lời được.


Lấy từ Internet