Mới cập nhật

CHÙM THƠ XUÂN MẬU TUẤT – 2018 CỦA PGS,TS ĐỨC VƯỢNG

Xuân tình Mậu Tuất – 2018 (1)
 Xuân tình đến rồi xuân tình đi

Gặp nhau chốc lát lại chia ly.

Tình đời nặng nhẹ đều đong đếm

Sướng khổ buồn vui có mấy khi!

      Hà Nội, Xuân Mậu Tuất – 2018


*
Xuân tình Mậu Tuất – 2018 (2)

Xuân tình thăng rồi xuân tình trầm

Sáng ở cõi dương chiều cõi âm.

Tình đời nóng lạnh trong gang tấc

Đi mãi rồi cũng phải dừng chân!

      Hà Nội, Xuân Mậu Tuất – 2018

*

    Xuân tình Mậu Tuất – 2018 (3)

 Xuân tình Mậu Tuất nở hoa

Nhạn xòe đôi cánh bay xa xa dần.

Đời ôi! Sao lắm gian truân

Ước gì như cánh nhạn trần gian bay!

    Hà Nội, Xuân Mậu Tuất – 2018

*

    Xuân tình Mậu Tuất – 2018 (4)

Đến đây em với xuân tình

Tái tê gió rét chúng mình yêu nhau.

Vòng ôm xiết chặt đã lâu

Niềm vui vừa tắt nỗi sầu hiện lên!

    Hà Nội, Xuân Mậu Tuất – 2018