Mới cập nhật

HOẠT ĐỘNG CỦA ViỆN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU NHÂN TÀI NHÂN LỰC TỪ THÁNG 3 ĐẾN THÁNG 5-2018Từ tháng 3-2018, Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực (ISSTH) tiếp tục hoạt động ở giai đoạn 2 (2018-2028). Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5-2018, Viện đã có những hoạt động nghiên cứu khoa học sau đây:

- PGS,TS, Viện trưởng Đàm Đức Vượng đã hoàn thành 1 chương và 2 báo cáo khoa học cho đề tài Tiểu sử đồng chí Lương Khánh Thiện, do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì.

- PGS,TS, Viện trưởng Đàm Đức Vượng đã hoàn thành 1 báo cáo khoa học cho cuốn Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì.

 - PGS,TS, Viện trưởng Đàm Đức Vượng đã hoàn thành 2 báo cáo khoa học cho cuốn Tiểu sử đồng chí Lê Văn Lương, do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì.

- PGS,TS, Viện trưởng Đàm Đức Vượng đã hoàn thành 1 chương và 2 báo cáo khoa học cho cuốn Tiểu sử đồng chí Lê Đức Thọ, do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì.

- PGS,TS, Viện trưởng Đàm Đức Vượng đã hoàn thành 2 chuyên đề cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

- PGS,TS, Viện trưởng Đàm Đức Vượng trên cương vị Chủ biên đã hoàn thành biên soạn, biên tập công trình (tái bản) bộ Hồi ký (3 tập) về Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Lào – Việt Nam.

- PGS,TS, Viện trưởng Đàm Đức Vượng đã phối hợp chặt chẽ với PGS,TS Phạm Hữu Tiến, Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, thực hiện đề tài: “Thực trạng và giải pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin về chính sách và pháp luật của người dân Thủ đô”.

- PGS,TS, Viện trưởng Đàm Đức Vượng đã viết được 7 bài, đăng trên các báo, tạp chí và trang mạng.

- Trang tin Điện tử: nhantainhanluc.com của Viện tiếp tục hoạt động với nhiều bài viết phong phú, được đông đảo bạn đọc trong nước và ngoài nước tìm đọc.

 Văn phòng Viện ISSTH