Mới cập nhật

VIỆN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU NHÂN TÀI NHÂN LỰC NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐƯỢC QUỐC HỘI BẦU LÀM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ trước Quốc Hội

Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực (ISSTH) nhận được tin rất vui: Chiều 23-10-2018, Kỳ hợp thứ 6, Quốc hội khóa XIV bầu Chủ tịch Nước. Với 476 trong tổng số 477 đại biểu có mặt tại Hội trường, có 99,79% số đại biểu nhất trí bầu Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch Nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Nước lúc 15 giờ 14 phút, chiều thứ ba, 23-10-2018.

Ông nói: “Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.
Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước là phù hợp với tình hình đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có tầm nhìn chiến lược lãnh đạo Đảng và chỉ đạo cách mạng Việt Nam; một nhà tổng kết lý luận cách mạng, lý luận Đảng; một người nêu tấm gương đạo đức cách mạng; có trí tuệ và phương pháp làm việc khoa học; nếp sống giản dị, đời tư trong sáng, cuộc sống chan hòa với mọi người, được mọi người kính nể. Phẩm chất của Ông được thể hiện trên cương vị Tổng Bí thư – Chủ tịch Nước.
Kính chúc Ông sức khỏe để lãnh đạo Đảng, quản lý đất nước, cùng toàn dân tiến lên xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công trên đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta!

PGS,TS Đàm Đức Vượng
Viện trưởng Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực