Mới cập nhật

Lai Châu có ít tên miền nhất cả nướcTheo báo cáo chỉ số Thương mại Điện tử Việt Nam 2018 của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM), Lai Châu là địa phương có số lượng tên miền thấp nhất cả nước, trung bình 4.844 dân mới có một tên miền.
Trước đó, năm 2016, cả tỉnh Lai Châu chỉ có 60 tên miền, tương ứng 7.085 dân số mới có một tên miền. Đây là tỷ lệ thấp hơn rất nhiều so với các thành phố lớn
Hai thành phố có số lượng tên miền cao nhất năm 2017 là Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng đồng thời là hai địa bàn có tỷ lệ số dân/1 tên miền thấp nhất trong cả nước lần lượt là 52 và 48. Tiếp sau đó là thành phố Đà Nẵng xếp thứ ba nhưng có khoảng cách lớn về số lượng tên miền cũng như tỷ lệ dân số / 1 tên miền so với hai thành phố đứng đầu.
Vẫn theo VECOM, tên miền tiếp tục có sự tăng trưởng cao trong năm 2017, nền tảng quan trong cho kinh doanh trực tuyến.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tên miền quốc tế năm 2017 so với năm 2016 đạt từ 30% - 60%, cao hơn nhiều so với tốc độ tương ứng của tên miền quốc gia .vn
Số tên miền quốc gia .vn lũy kế duy trì tính tới tháng 10/2017 tăng khoảng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, đuôi tên miền .vn chiếm quá nửa 54% và .com.vn chiếm 36%
Theo báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam 2017, tổng số website có tên miền quốc gia .vn là 170.712, trong đó có hơn 96.000 đuôi tên miền .vn và có khoảng 56.000 đuôi tên miền .com.vn. Như vậy, chỉ riêng hai đuôi tên miền này chiếm tới 90% số website có tên miền quốc gia .vn
Không thấy nhắc đến có bao nhiêu website tham gia khảo sát trong báo cáo của VECOM, kết quả khảo sát năm 2017 cho thấy tỷ lệ website có tên miền quốc gia .vn là 56% so với toàn bộ các website tham gia khảo sát. So với các năm trước, tỷ lệ này có xu hướng giảm nhẹ.
Tỷ lệ tương ứng với tên miền .com là 36%, tên miền .net là 2%. Trong khi, tỷ lệ các website sử dụng các tên miền khác như .biz, .info, .org, .shop, .xyz có xu hướng tăng
Trong hai năm 2016 và 2017, VECOM  đặt câu hỏi cho các doanh nghiệp đã có cũng như chưa có website về việc sẽ ưu tiên lựa chọn tên miền nào cho website của mình. Kết quả cho thấy năm 2016 có 50% doanh nghiệp ưu tiên chọn tên miền quốc gia .vn, 43% chọn tên miền .com, 3% chọn tên miền .net và 4% chọn tên miền khác. Như vậy, có thể thấy tỷ lệ website sử dụng tên miền quốc tế có xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, VECOM vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân tác động tới xu hướng này là gì.
Theo VECOM, tên miền có ý nghĩa lớn đối với hoạt động ứng dụng thương mại điện tử tại mỗi doanh nghiệp cũng như mỗi địa phương. Từ năm 2016 đến nay VECOM đã quan tâm hơn tới việc nâng cao nhận thức về đăng ký tên miền Internet cho các địa phương. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để hướng tới mục tiêu mỗi doanh nghiệp một website thương mại điện tử.
Nguyễn Trang