Mới cập nhật

CHỦ TỊCH ĐẢNG VÀ CÁC TỔNG BÍ THƯ CỦA ĐẢNG – CUỐN SÁCH QUÝ VỪA ĐƯỢC XUẤT BẢN

 

Vũ Khôi Nguyên

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản cuốn sách quý: Chủ tịch Đảng và các Tổng Bí thư của Đảng của Giáo sư, Tiến sĩ sử học, Cử nhân ngữ văn Đàm Đức Vượng. Sách dày 600 trang in, khổ giấy lớn.
Đây là công trình nghiên cứu rất nghiêm túc và công phu của GS,TS Đàm Đức Vượng, đã phản ánh một cách toàn diện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng.
Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) là người đầu tiên đặt nền móng cho sự ra đời của một đảng cách mạng chân chính ở Việt Nam và trực tiếp đào tạo lớp cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Đây là công lao to lớn của Người trong việc tạo ra những cán bộ cho cách mạng Việt Nam.
Lớp cán bộ đầu tiên của Đảng được hình thành trong quá trình thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và lớp cán bộ nối tiếp qua nhiều thời kỳ cho đến ngày nay đã có một số người trở thành Tổng Bí thư của Đảng.
Trong tác phẩm này, GS,TS Đàm Đức Vượng viết về Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư đã mất: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu. Còn Tổng bí Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn đang hoạt động, mọi công việc vẫn đang tiến hành, nếu viết sẽ khó được trọn vẹn, Tác giả sẽ hoàn chỉnh trong những công trình nghiên cứu tiếp theo.
Những nhân vật đưa vào tác phẩm này, GS,TS Đàm Đức Vượng viết ở dạng tóm tắt, cô đọng về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng, kết hợp giữa lịch sử và lôgích, giữa lý luận và thực tế để viết; cố gắng không để bỏ sót những sự kiện chính, xem đó là cái trục để trình bày có tính chính trị và khoa học; việc đánh giá nhân vật lịch sử cũng được chọn lọc, cân nhắc cẩn thận, trích yếu, bảo đảm tính khoa học chính trị sâu sắc.
Cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng là vô cùng gian khổ, các vị đã cố gắng hết sức mình cùng nhân dân đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, đưa cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa trong phạm vi cả nước. Vì vậy, công lao cống hiến của các vị là vô cùng to lớn.


Tuy có nhiều cố gắng, nghiên cứu các nhân vật lịch sử cách mạng Việt Nam một cách rất nghiêm túc của một nhà nghiên cứu khoa học lý luận và lịch sử, nhưng viết về hoạt động cách mạng của các vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước không phải dễ, rất khó tránh khỏi những hạn chế. Tác giả rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để cuốn sách hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.
Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc tác phẩm Chủ tịch Đảng và các Tổng Bí thư của Đảng của GS,TS Đàm Đức Vượng.