Mới cập nhật

Cách suy nghĩ của ông cha chúng ta ngày xưa

uiÔng cha ta ngày xưa giữ thành
Bằng niêu cơm nhỏ của Thạch Sanh
Và tiếng ca ngân đầy nhân nghĩa
Tiếng đàn rung nhẹ giữa trời thanh.

 

Giặc sang xâm lược giặc đầu hàng
Trong lúc chúng còn đang hoang mang
Liền ban gạo, thịt, thuyền, voi, ngựa
Cho về xứ sở để liên hoan.

“Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn
Đem trí nhân mà thay cường bạo”
Cách thắng này rõ ràng “thắng đẹp”
“Kiểu thua” này cũng “đẹp” mặt thù.

Nước Nam ta có mấy ông vua
Đã làm “đẹp” mặt kẻ đã thua
Thua mà “đẹp” thua không xấu hổ
Chính cái thua lòng mới đích thua.

Praha, Séc, Đêm 24-1-2002
Đức Vượng
------
Lời Tác giả: Việt Nam là đất nước có tài ngoại giao. Người Việt Nam đã có mặt ở hầu hết các nước trên thế giới, làm cho bầu bạn trên thế giới đã biết đến Việt Nam. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam đã từng nhiều lần đánh thắng giặc ngoại xâm. Lúc đang chiến trận, các chiến sĩ chiến đấu rất dũng cảm, mưu trí, sáng tạo. Khi đã đuổi được quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, ông cha ta lại đối xử với quân thù thua trận rất nhân đạo. Chúng trở về nước không bị đói khát bởi được cung cấp lương thực, nước uống, phương tiện đi lại thuận tiện, làm cho kẻ thua trận thấy không bẽ mặt. Đó cũng là cách đối xử ngoại giao tài trí của ông cha chúng ta ngày xưa. Nhận thức đã thúc giục tôi làm bài thơ Cách suy nghĩ của ông cha chúng ta ngày xưa.