Mới cập nhật

VỀ NHÂN SỰ MỚI CỦA CHÍNH PHỦ

PGS,TS Đàm Đức Vượng

 
hNgày 28-7-2016, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, họp phê chuẩn bổ nhiệm 5 Phó Thủ tướng, 21 Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ, các thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trước đó, Quốc hội cũng đã nhất trí bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó, nhiệm kỳ Chính phủ 2016- 2021, gồm: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng. Nhìn vào vị Thủ tướng, 5 vị Phó Thủ tướng và 21 vị Bộ trưởng, dư luận đồng tình với kết quả bầu của Quốc hội, bởi giới phân tích chúng tôi nhận định đây phần lớn là những người có khả năng lãnh đạo, quản lý và tổ chức công việc, những con người của công việc.

Hy vọng đây sẽ là một Chính phủ liêm khiết, trong sạch, năng động, sáng tạo và công tâm. Chính phủ phải là hành pháp sống, phải làm cho nền kinh tế của đất nước cất cánh bay cao, làm cho mọi mặt đời sống xã hội phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Khi những thành viên của Chính phủ tung vào cuộc sống sẽ bộc lộ rõ những ai có tài năng và những ai không đủ năng lực trong việc điều hành công việc của Chính phủ, vì phải qua một thời gian hoạt động mới có thể chứng minh.