Mùa thu là một trong những thời điểm đẹp nhất của năm. Trong thơ ca, hình ảnh mùa thu thường gắn liền với nỗi buồn và sự lãng mạn. Mùa thu đã đến và tất cả đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình … Sau đây là những hình ảnh mùa thu 2014 đẹp và ấn tượng khắp nơi trên thế giới.


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (16)
hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (25)
hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (9)
hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (22)


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (1)


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (17)


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (11)


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (7)


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (21)


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (15)


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (8)

P


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (18)


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (12)


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (4)


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (14)


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (23)


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (13)


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (20)

Photo by Rob Stothard
hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (24)


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (6)

Photo by Jean Pierre Muller


hinh-anh-mua-thu-2014-dep-337 (19)

Photo by Reuters | Ilya Naymushin