Mới cập nhật

Vì sao một năm có 4 mùa thay đổi?

chỉ mụcTrong một năm sở dĩ có 4 mùa thay đổi là do vị trí của Trái đất không ngừng thay đổi khi xoay xung quanh Mặt trời. Trái đất lại chia ra hai phần là Bắc bán cầu và Nam bán cầu, và Trái đất lại chuyển động hơi nghiêng, theo trục của nó.

 

Khi Bắc bán cầu đối diện vơi Mặt trời thì Bắc bán cầu là mùa Hạ, Nam bán cầu là mùa Đông. Qua đi mấy tháng, khi Nam bán cầu đối diện với Mặt trời thì ở đó trở thành mùa Hạ, ở Bắc bán càu trở thành mùa Đông. Giữa mùa Hạ và mùa Đông là mùa Thu, giữa mùa Đông và mùa Hạ là mùa Xuân.

Một năm 4 mùa cứ như vậy mà thay đổi.

 

Theo sách “Giải đáp khoa học” của Vũ Bội Tuyền.