Mới cập nhật

Chuyện về các nhà khoa học: Ơclít và hai quả táo

Có 1 lần, sau khi giảng về phân số, thầy giáo hỏi Ơclít:

– Nếu có người đưa cho em 2 quả táo to bằng nhau, 1 quả nguyên và 1 quả đã bổ làm đôi.

Người đó bảo em hãy chọn 1 phần, hoặc là quả táo nguyên, hoặc là quả táo đã bổ ra làm đôi, em chọn phần nào?

Ơclít trả lời:

– Thưa thầy em sẽ chọn quả táo đã bổ ra làm đôi ạ!

Thầy ngạc nhiên hỏi lại:

– Thế em không biết 2 nửa quả táo cũng chỉ bằng 1 quả táo thôi hay sao?

Ơclít nhanh trí đáp lại:

– Thưa thầy, cũng bằng nhau nhưng em lấy 2 nửa quả táo vì biết đâu quả táo nguyên đã chẳng bị sâu đục khoét ở trong!

Lấy từ Internet