Mới cập nhật

NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ KINH DOANH: HAI HIỆU PHỞ

Ở một phố của Hà Nội, có 2 hiệu phở gần liền kề nhau, tạm gọi là hiệu phở A và hiệu phở B. Giá tiền một bát phở bò của cả 2 hiệu phở đều là 25 nghìn đồng. Nhưng hiệu phở A lượng phở lớn hơn lượng phở của hiệu phở B. Tuy nhiên, hiệu phở A lại vắng vẻ, rất ít người đến ăn, trong khi hiệu phở B lại rất đông khách đến ăn. Hỏi một số người ăn phở ở hiệu phở B, họ đều trả lời:

- Vì nước phở của hiệu phở B ninh bằng xương hầm, còn nước của hiệu phở A lại bằng mì chính, nên rõ ràng nước của hiệu phở B ngon hơn, bổ hơn, chất lượng hơn.

Cho hay, thiên hạ bây giờ người ta “ăn bằng chất lượng”, chứ không “ăn bằng số lượng”. Nếu hiệu phở A không rút ra được kinh nghiệm này, thì chỉ trong một thời gian nữa là phải đóng cửa.

NA