Mới cập nhật

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐÂU CÓ THẤT BẠI

            PGS,TS Đàm Đức Vượng

     

 Trong tháng 1-2018, trên mạng internet xuất hiện bài viết “Vì sao chủ nghĩa xã hội thất bại?” của tác giả Paul Roderick Gregory.
     Bài báo phân tích về sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa còn lại như Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba, Venezuela đang trong đống đổ nát về kinh tế. “Những kỵ sĩ tệ hại như Stalin, Mao Trạch Đông, Fidel, Pol Pót, Hugo Chavez đã chọn những chiến thuật và chính sách dẫn con ngựa xã hội chủ nghĩa của họ đi trật đường. Nhưng trên thực tế, một cái nhìn vào cách thức Liên Xô hoạt động lại bộc lộ rằng, chính bản thân con ngựa lại có vấn đề”. Tác giả dẫn ra nguyên nhân của sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là hệ thống xã hội chủ nghĩa mắc nhiều chứng bệnh và cuối cùng đã làm nó ngã quỵ.
     Bài báo phân tích sau khi giành được quyền lực một thế kỷ trước và nắm quyền lực thông qua một cuộc nội chiến, những người cộng sản Liên Xô có ý định xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ chôn vùi chủ nghĩa tư bản. Thay vì bóc lột giá trị thặng dư từ người lao động, nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ lấy đồ cống nạp của các nhà tư sản để tài trợ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của họ… P.R.Gregory lập luận rằng, “vấn đề của chủ nghĩa xã hội không phải vì kỵ sĩ tồi mà là chính con ngựa”.
     Tệ hơn thế nữa, P.R.Gregory dẫn lợi Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng Liên Xô năm 1930 Sergo Ordzhonokidze: “Tôi đoán họ (Đảng Cộng sản) nghĩ rằng, chúng tôi là một lũ ngốc. Mỗi ngày họ cho chúng tôi từ nghị quyết này đến nghị quyết khác mà không có cơ sở nào cả”. P.R.Gregory viết tiếp: Một nửa thế kỷ sau, một nhà thầu quốc phòng ẩn danh cũng đưa ra lời than phiền tương tự: “Họ (Đảng Cộng sản) nhúng mũi vào mọi vấn đề. Chúng tôi bảo họ rằng, họ đã sai, nhưng họ vẫn đòi phải làm theo cách của họ”.
     Trong bài viết này, tôi xin có đôi lời tranh luận với ông P.R.Gregory về chủ nghĩa xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa mà trong bài viết của ông, ông đã nhận định một cách phiến diện, chủ quan,. Ông nói rằng, vấn đề của chủ nghĩa xã hội không phải vì kỵ sĩ tồi mà là chính con ngựa? Có chăng, ở đây, sự sụp đổ của Liên Xô là bởi kỵ sĩ tồi, chứ không phải tại con ngựa.
     Chủ nghĩa xã hội trên thực tế vẫn đang phát triển mạnh tại một số nước như Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba, Lào. Nhân tố của chủ nghĩa xã hội đang nảy nở ở một số nước. Lịch sử thế giới vẫn đang đi về phía chủ nghĩa xã hội. Trong tương lai nó sẽ xoay chuyển lại tình hình và trên hành tinh của chúng ta sẽ sống trong bầu không khí của chủ nghĩa xã hội khoa học, thể hiện bằng tự do, dân chủ, pháp luật.
     Trong lịch sử của loài người đã từng xuất hiện những cuộc cách mạng mang hình ảnh xã hội chủ nghĩa. Công xã Pari năm 1871 cũng nổi lên như một dạng thức của chủ nghĩa xã hội, nhưng nó bị đè bẹp mà nguyên nhân cơ bản là Công xã không có những điều kiện kinh tế - xã hội cần thiết để cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi; giai cấp công nhân Pháp lúc ấy chưa trưởng thành. Mặc dù vậy, 72 ngày nổ ra Công xã Pari nắm chính quyền đã để lại dấu ấn sâu sắc trong phong trào công nhân quốc tế. Công xã Pari đã giáng đòn đầu tiên vào chủ nghĩa tư bản và là người báo trước sự sụp đổ không thể tránh khỏi của nó.
     Đến Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 đã trở thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi đầu tiên trên thế giới. Nó mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Nó đã làm lung lay sự vững chắc của sức sống của chế độ tư bản chủ nghĩa. Từ đấy, thế giới từ một phía tư bản chủ nghĩa làm mưa làm gió trên chính trường quốc tế, tách ra làm hai phía ngang nhau, mà có giai đoạn chủ nghĩa xã hội thắng thế, lấn át chủ nghĩa tư bản. Chính bản thân sự tồn tại của chủ nghĩa xã hội thế giới đã phá hủy nền tảng của xã hội bóc lột, đã cách mạng hóa quần chúng lao động ở tất cả các nước.
     Cách mạng  xã hội chủ nghĩa tháng Mười mang ý nghĩa quốc tế không phải chỉ ở chỗ nó trực tiếp tác động đến tất cả các nước trên thế giới, mà con mang lại cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới một niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa xã hội. Chính Cách mạng tháng Mười đã làm nảy nở cách mạng Trung Quốc, cách mạng Việt Nam, cách mạng Cu Ba, cách mạng Lào.
     Sự sụp đổ của Liên Xô năm 1990 là một hiện tượng lịch sử của cuộc cách mạng, chứ không phải bản chất của cuộc cách mạng.
     Nhân loại đang tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới, xem đó là cuộc cách mạng sâu sắc nhất trong lịch sử xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp. Đó là bước tiến lớn trong quá trình phát triển xã hội. Nó bao gồm cả một tổng hợp những cuộc cải tạo chất lượng và có tính chất quyết định trong cơ cấu chính trị, kinh tế - xã hội, phát triển nền dân chủ xã hội và tiến hành cách mạng văn hóa.
     Khác với các loại hình cách mạng khác chỉ đưa đến sự thay đổi các hình thức bóc lột và không đụng chạm đến nền tảng sâu xa của bóc lột là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Cách mạng xã hội chủ nghĩa chấm dứt chế độ bóc lột. Các Mác coi cách mạng xã hội chủ nghĩa là cái mốc chấm dứt giai đoạn  tiến sử lâu dài của loài người, một giai đoạn đầy thảm họa xã hội bên trong và mở đầu lịch sử sáng tạo có ý thức của loài người.
     Cơ sở kinh tế của cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự xung đột giữa tính chất xã hội của sản xuất và hệ thống quan hệ sở hữu tư bản chủ nghĩa. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất xã hội, sự xã hội hóa ngày càng tăng của những lực lượng sản xuất ấy, việc thiết lập các mối liên hệ chặt chẽ giữa các xí nghiệp, các ngành sản xuất, các hệ thống kinh tế của các nước khác nhau,… đều trở thành chật hẹp trong khuôn khổ các nước tư bản chủ nghĩa.
     Giai cấp công nhân, lực lượng sản xuất chủ yếu dưới chế độ tư bản chủ nghĩa ở vị trí người làm thuê và cũng là lực lượng sản xuất chủ yếu dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ở vị trí người làm chủ, đều gắn bó một cách hữu cơ với nền đại sản xuất xã hội hóa,  Sự liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức và nhân dân lao động khác là những điều kiện tiên quyết để cách mạng xã hội chủ nghĩa giành được thắng lợi.
     Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, vai trò to lớn thuộc về đảng cách mạng chính trị chân chính của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đưa ý thức xã hội chủ nghĩa vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, giáo dục và tổ chức quần chúng, vạch ra chiến lược và sách lược đấu tranh giai cấp, bảo đảm sự lãnh đạo chính trị đối với phong trào cách mạng.
     Bước thứ nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa là giai cấp công nhân và nhân dân lao động phải đấu tranh giành được chính quyền bằng con đường hòa bình hoặc đấu tranh vũ trang, chủ yếu là đấu tranh vũ trang, vì trước sự ngoan cố của giai cấp bốc lột.
     Bước thứ hai là củng cố chính quyền cách mạng, củng cố quân đội cách mạng, bảo đảm sự bảo vệ an toàn để chính quyền cách mạng thực thi nhiệm vụ của mình.
     Bước thứ ba là sau khi giành được chính quyền, cách mạng sẽ chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội ở thời kỳ quá độ. Ở giữa của hai chế độ xã hội này, nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ thực hiện chuyên chính vô sản, một hình thức làm chủ của nhân dân lao động đấu tranh vì lợi ích của giai cấp và của dân tộc.
     Bước thứ tư là xây dựng chế độ mới, chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa tốt đẹp của đất nước mình; kiến tạo một nền văn minh, văn hóa ngay trên mảnh đất của dân tộc mình.
     Với tính chất là một quá trình thế giới, cách mạng xã hội chủ nghĩa mang tính chất phức tạp và lâu dài, đầy hy sinh, gian khổ, khó khăn chồng chất. Đấy là chưa kể chủ nghĩa cải lương và cơ hội xâm nhập vào trong lòng đảng cộng sản để phá hoại, lật đổ chính quyền. Trong quá trình phức tạp ấy đều xuất hiện những đặc thù của mình, những khó khăn và những vấn đề riêng của mình, đồng thời, lôgích khách quan của lịch sử đã, đang và sẽ có chiều hướng đoàn kết các lực lượng yêu nước và chính lại trở thành lực lượng hòa bình của nhân loại.
     Viện cớ thời đại thay đổi, chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh từ bỏ những nguyên tắc cơ bản trong lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa, làm lu mờ tính chất sâu sắc của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
     Những người cộng sản vạch trần tính chất phản động của những kẻ mưu toan cho rằng, chủ nghĩa xã hội đã thất bại trên phạm vi toàn thế giới. Nói đúng hơn là chủ nghĩa xã hội thế giới chỉ đang gặp những khó khăn tạm thời trên bước đường phát triển toàn cầu.
     Phương pháp chủ yếu để vạch trần những quan điểm phản động xuyên tạc là phát triển hơn nữa học thuyết về cách mạng xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới nhằm bảo đảm cho học thuyết này luôn luôn phù hợp với thực tiễn của phong trào cách mạng thế giới.
      Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một học thuyết khoa học chân chính, học thuyết mở, mà một khi đã trở thành khoa học, thì nó không bao giờ thất bại và nó phải được đối xử như một khoa học, hoặc có chăng chỉ là thất bại tạm thời, còn về lâu dài, nó vẫn đang phát triển không ngừng. Những người xem chủ nghĩa xã hội hiện nay đã thất bại là những người chẳng hiểu gì về chủ nghĩa xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
     “Con người” và “tự do” là hai khái niệm của chủ nghĩa xã hội khoa học với đúng nghĩa của nó. Ánh hào quang của chủ nghĩa xã hội sẽ bừng lên trong lòng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới trong tương lai.
     Trên tinh thần đó, chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ chiến thắng!