Mới cập nhật

THÔNG BÁO MỚI CỦA VIỆN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU NHÂN TÀI NHÂN LỰC
Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực bắt đầu hoạt động ở giai đoạn 2, từ tháng 3-2018 theo Quyết định của Liên hiệp Hội và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điểm nổi bật từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2018, Viện đã tập trung vào nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng.
Kết quả:
Về công việc:
- Đã viết được 8 báo cáo khoa học về các nhân vật lịch sử Đảng, theo hợp đồng với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.
- Đã viết được 5 chuyên đề về con người theo hợp đồng với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.
- Đã viết được 2 chuyên đề cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
- Đã viết được 18 bài nghiên cứu mới về con người đăng trên Website của Viện: nhantainhanluc.com
- Đồng chí Viện trưởng đã viết và xuất bản được cuốn sách 1029 trang: Lịch sử Việt Nam gắn liền với Lịch sử dòng họ Việt Nam. 
 - Ngoài ra, Viện đã viết được nhiều bài về dư luận xã hội cho các cơ quan chức năng.
 Hoạt động của Website: nhantainhanluc.com:
 - Chất lượng tin bài được nâng cao một bước, hình thức được cải thiện, được nhiều người khen ngợi. Về đào tạo: 
 - Đã liên hệ được được 2 cơ sở đào tạo, cử học sinh, sinh viên sang học tại Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng chưa triển khai được vì chưa tìm được người chuyên trách làm việc này 
Về nhân sự:
 Viện đang tiếp tục kiện toàn; cần phải có 2 Viện phó nữa để giúp đồng chí Viện trưởng làm một số công việc, nhất là giúp về mặt tài chính, nhưng chưa tìm ra, đang cố gắng tìm. 
Về Hội đồng Khoa học
- Viện Chưa lập được, vì chưa có việc làm, cụ thể là chưa có đề tài để nghiên cứu.
Viện rất mong được sự hợp tác và giúp đỡ của các Quý vị.                                                                  
Viện trưởng
PGS,TS Đàm Đức Vượng