Mới cập nhật

Câu chuyện giáo dục: Câu chuyện thứ nhất

 
Khi trả lời bất kỳ người lớn nào, em hãy nói “Dạ vâng, thưa bà” hay “Dạ không phải thế, thưa ông”. Chứ chỉ gật đầu hay nói đồng ý hay không đồng ý một cách nào khác là không thể chấp nhận được. 
 
Bởi thầy đã lớn lên trong một gia đình nề nếp nên điều này đến với thầy một cách tự nhiên, và dường như đó là sự lựa chọn hiển nhiên đầu tiên đối với thầy. Thầy cảm thấy đây là một trong những qui tắc quan trọng nhất bởi điều ấy ấn định cách thức ta tôn trọng người khác, một điều mà thầy mong muốn ở các học sinh của thầy. Nếu ta muốn trẻ tôn trọng ta thì ta hãy cho trẻ biết điều ấy. 
 
Đơn giản là ta nói với trẻ rằng ta muốn chúng nói với ta “thưa ông” hay “thưa bà” để chúng biết cách ta mong đợi chúng đối xử với ta. Thầy cũng nói với các học trò của thầy đây là công cụ rất ích lợi khi tiếp xúc với người lớn, hơn nữa, cũng rất ích lợi cho người lớn khi tiếp xúc với nhau. Chẳng hạn mới đây thầy gọi đến công ty điện thoại để trình bày về những bất hợp lý trong hóa đơn thu tiền điện thoại của thầy. Người phụ nữ nói chuyện trên điện thoại với thầy tỏ ra không chút thân thiện mà còn tỏ ra khó chịu nữa. 
 
Sau đó, đang giữa câu chuyện, thầy thốt lên câu “thưa bà” và thế là thái độ của bà thay đổi hẳn. Bà trở nên thân thiện và dễ tiếp cận, thế rồi cuối cùng bà giảm nửa số tiền ghi trên hóa đơn của thầy, nhiều hơn mức mà thầy thậm chí đã đề nghị. Năm nay, một số học sinh của thầy được phỏng vấn để tuyển chọn vào lớp chất lượng cao của trường trung học. Trường chỉ tuyển 30 em, và 12 em trong số học sinh của thầy có mặt trong số đông đảo học sinh toàn thành phố đã nộp đơn thi tuyển vào đó. 
 
Thầy đã tập cho các học sinh của thầy biết phỏng vấn là như thế nào, và điều chính yếu mà thầy đã nhấn mạnh với các em ấy là: “Dù thế nào chăng nữa cũng hãy nói “dạ vâng, thưa bà” hay “dạ không phải thế, thưa ông”. Vài tuần sau phỏng vấn, thầy rất sung sướng khi toàn bộ 12 học sinh của thầy đều trúng tuyển. Khi thầy nói chuyện với vị giám đốc thi tuyển của trường thì ông cứ nhắc đi nhắc lại điều ông nhận xét là các em học sinh của thầy thật lễ phép trong lúc phỏng vấn. Điều này xem ra quá dễ làm nhưng lại đem lại kết quả lớn. 
 
K.T.