Mới cập nhật

THÔNG BÁO CỦA VIỆN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU NHÂN TÀI NHÂN LỰC (ISSTH)


Thể theo nguyện vọng của PGS,TS Đàm Đức Vượng, Viện trưởng Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực (ISSTH), muốn chuyển sang chuyên nghiên cứu khoa học và viết sách, ngày 17-12-2018. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ra Quyết định số 1346/QĐ-LHHVN, miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực đối với PGS,TS Đàm Đức Vượng.

Ngày 17-12-2018, Liên hiệp Hội Việt Nam ra Quyết định số 1377/QĐ-LHH, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Đình Được giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực.
Các Viện phó:
- Ông Nguyễn Thanh Xuân. 
- Nhà báo Hồ Hải Long.
 - TS Đỗ Thị Hoài.
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Tư vấn Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân lực: PGS,TS Đàm Đức Vượng.

Xin thông báo!