Mới cập nhật

“YÊU SÁCH CỦA NHÂN DÂN AN NAM” MỘT SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐÁNG GHI NHỚ


  PGS,TS Đàm Đức Vượng

      
 Hội nghị hòa bình Paris 1919 sau Thế chiến lần 1 (1914-1918) (Nguồn:www.cliohistory.org)

   Trên trang mạng gần đây xuất hiện bản “Kiến nghị: Cần sẵn sàng “kỷ luật” cả … Bác”, nêu vấn đề “Yêu sách của nhân dân An Nam” là đòi quyền tự do, dân chủ. Nay những nhà dân chủ cũng đòi quyền ấy, lại bị tống giam, hoặc chí ít cũng bị kỷ luật, vậy thì có “cần sẵn sàng” “kỷ luật” cả Bác” hay không?. Kiến nghị viết: “Trong hoàn cảnh hiện nay, rõ ràng việc tổ chức kỷ niệm 100 năm (1919-2019) ngày ra đời “văn kiện lịch sử” như Yêu sách của nhân dân An Nam là hết sức “nhạy cảm, phúc tạp”, nhưng làm ngơ là thiếu trách nhiệm, khiến “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trở thành trầm trọng hơn, Đảng ta cần nghiêm khắc, “tự phê”, rút kinh nghiệm sâu sắc và sửa sai ngay”. Kiến nghị này cho rằng, Yêu sách của nhân dân An Nam là “tên chung của một nhóm các nhân vật lịch sử lừng danh như Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Phan Chu Trinh, “bác” chỉ là giúp việc”. Những dòng kiến nghị trên đây đều viết không đúng, xuyên tạc trong cách nhận định, đánh giá sự kiện lịch sử. Trong sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” của tác giả Trần Dân Tiên viết: 
   “Ông Nguyễn tổ chức nhóm người Việt Nam yêu nước ở Pari và ở các tỉnh Pháp. Với danh nghĩa của tổ chức này, ông đã đưa những yêu cầu ra trước Hội nghị Vécxây.
     Yêu cầu gồm có 8 khoản. Những khoản chính là:
     - Việt Nam tự trị. 
     - Tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do đi lại, đại xá tù chính trị.
     - Quyền lợi bình đẳng giữa người Pháp và người Việt Nam.
     - Bãi bỏ việc bắt ép dân mua rượu và thuốc phiện. Bãi bỏ thuế đinh (người), thuế muối và siêu dịch.
    Những yêu cầu ấy gửi đến cho các đoàn đại biểu đồng minh và tất cả nghị viên của Quốc hội Pháp.
    Cũng nên nhắc lại ý kiến đưa yêu cầu do ông Nguyễn đề ra, nhưng lại do luật sư Phan Văn Trường viết, vì lúc bấy giờ, ông Nguyễn chưa viết được tiếng Pháp. Cũng nên nhắc lại là ông Phan Chu Trinh và ông Phan Văn Trường không tán thành hoạt động của nhóm Việt Nam yêu nước, vì các ông ấy cho nhóm thanh niên là trẻ con”1
    Qua đoạn trích trên của một tài liệu chính thống nói lên rằng, Nguyễn Ái Quốc không phải là người giúp việc cho ông Phan Chu Trinh và ông Phan Văn Trường, mà là người đề xướng đầu tiên những ý kiến về quyền tự do, dân chủ. Ông Phan Văn Trường chỉ là người viết lại những ý kiến đó, vì lúc ấy, ông Nguyễn chưa viết được tiếng Pháp, nên mới nhờ ông Phan Văn Trường chắp bút. Người đề xướng là quan trọng. Vì vậy, người viết “bác chỉ là giúp việc” là không phản ánh đúng thực chất của vấn đề, cần phải phê phán.
    Khi Nguyễn Ái Quốc đặt vấn đề trong bản Yêu sách của nhân dân An Nam là “Tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do đi lại” chính là người nêu trong hoàn cảnh người dân Việt Nam lúc ấy hoàn toàn không có quyền tự do, dân chủ gì hết, chứ không phải nói cho ngày hôm nay. Nhân dân Việt Nam dưới chế độ thực dân, đế quốc đều sống trong kiếp đời nô lệ, trong gông cùm, xiềng xích, trong đói rách và đau thương, trong sự đầu độc bằng rượu cồn và thuốc phiện, người dân bị tước bỏ hoàn toàn các quyền tự do, dân chủ. Vì vậy, việc Nguyễn Ái Quốc đòi lại các quyền ấy cho nhân dân Việt Nam là lẽ đương nhiên, rất thiện chí. Còn hôm nay, đất nước đã được độc lập, nhân dân đã có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, giá trị cuộc sống rõ ràng được nâng lên nhiều so với trước. Nay, có người đem gán ghép cái của ngày hôm qua vào cái của ngày hôm nay, rồi đưa ra những kiến nghị lung tung, hiểu sai về tự do, dân chủ là khiên cưỡng và không thể chấp nhận được. 
    Bây giờ nói về bản Yêu sách của nhân dân An Nam do Nguyễn Ái Quốc đề xướng và Phan Văn Trường chắp bút, được gửi tới Hội nghị Vécxây: Năm 1918, Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Ngày 18-1-1919, đại biểu các nước đế quốc tham gia chiến tranh họp Hội nghị tại thành phố Vécxây thuộc thủ đô Pari, Pháp. Hội nghị này, ngoài tên gọi là Hội nghị Vécxây, còn có tên gọi khác là Hội nghị hòa bình Pari. Hội nghị xác định sự thất bại của Đức và các nước đồng minh của Đức, chia lại thị trường thế giới cho các nước đế quốc thắng trận, chủ yếu là Mỹ, Anh, Pháp.
    Nhân danh nhóm người yêu nước Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã gửi đến Hội nghị Vécxây bản Yêu sách của nhân dân An Nam. Người còn thuê in thành truyền đơn, đăng tải trên các báo, gửi đến các nhà hoạt động chính trị có tên tuổi trong các buổi họp, mít tinh. Yêu sách còn gửi cho những Việt kiều yêu nước và gửi về nước… 
    Yêu sách viết rằng, từ ngày Đồng minh thắng trận, tất cả các dân tộc bị lệ thuộc đều chứa chan hy vọng theo những lời cam kết mà các cường quốc Đồng minh đã tuyên bố với toàn thế giới, “trong cuộc đấu tranh của Văn minh chống Dã man, thì tiền đồ một thời đại công lý và chính nghĩa nhất định là phải đến với họ”2. Vì vậy, nhân dân An Nam (Việt Nam) xin kiến nghị với Chính phủ trong các nước Đồng Minh nói chung và Chính phủ Pháp nói riêng, những yêu sách:
     “1. Tổng ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị;  
    2.Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những bảo đảm về mặt pháp luật như người Âu châu; xóa bỏ hoàn toàn các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam;            
     3.Tự do báo chí và tự do ngôn luận;
     4.Tự do lập hộihội họp;
     5.Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương;
     6.Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ;
     7.Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật;
     8. Đoàn đại biểu thường trực của người bản xứ, do người bản xứ bầu ra, tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ”3.
      Tất cả chỉ là có thế, nhưng người Kiến nghị muốn làm rùm beng lên, nào là Yêu sách thì như thế, còn ta thì mất dân chủ, mất tự do và đề nghị trả lại tự do cho những “nhà dân chủ” hiện thời.
      Dân chủ và tự do của Việt Nam hiện nay được bảo đảm bằng Hiến pháp và luật pháp.Hiện nay, Nhà nước ta, ngoài Hiến Pháp ra, còn có khoảng hơn 230 luật, đạo luật.
      Trài qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo và đấu tranh anh dũng vì nền độc lập và tự do của Tổ quốc, đã hun đúc lên truyền thống yêu nước và cách mạng để xây dựng nền văn hiến Việt Nam.
     Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc an bình của nhân dân.
     Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945, tại Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ra đời, một hệ thống luật pháp được xác định, kết hợp giữa dân chủ và luật pháp, tạo thành sức mạnh Việt Nam, trí tuệ Việt Nam. Đó là sự thật.
     Nhưng bên cạnh cái sự thật, còn có cái giả dối. Cuộc đấu tranh giữa cái thật và cái giả là cuộc đấu tranh lâu dài trên lĩnh vực tư tưởng. Rút cục, cái thật nhất định thắng cái giả. Những luận điệu mang tính chất thù hằn, bất mãn với chế độ, nhất định sẽ bị lụi tàn cùng năm, tháng.  
-------------
1.Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1975, tr.32.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 1, tr. 469. 
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 1, tr. 469, 470.