Mới cập nhật

GIỚI THIỆU SÁCH “NHỮNG NGHIÊN CỨU MỚI VỀ CON NGƯỜI” CỦA PGS.TS SỬ HỌC, CỬ NHÂN NGỮ VĂN ĐÀM ĐỨC VƯỢNGMới đây, Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực (KHNCNTNL) đã tổ chức thành công việc biên soạn cuốn sách “Những nghiên cứu mới về con người” do PGS.TS Sử học, Cử nhân Ngữ văn, nguyên Viện trưởng Viện KHNCNTNL Đàm Đức Vượng làm chủ biên.

Coi đây như một cuốn sách phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu của Viện, Thiếu tướng Nguyễn Đình Được – Viện trưởng Viện KHNCNTNL đã đánh giá cuốn sách "là một công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, phản ánh khá toàn diện mọi mặt đời sống của con người, giúp chúng ta hiểu rõ về con người theo quan điểm và phương pháp nghiên cứu riêng của nhà khoa học”.

Ảnh bìa sách 

Cuốn sách “Những nghiên cứu mới về con người” của PGS.TS Sử học Đàm Đức Vượng là cả một quá trình nghiên cứu lâu dài và đầy cảm xúc. Tác giả đã khai thác những vấn đề mới trong nghiên cứu con người, từ con người thần thoại đến con người hiện thực, từ con người không nhận thức được giá trị lao động đến con người nhận thức được giá trị lao động, tham gia vào các hoạt động xã hội, từ những con người bình thường trở thành những nhân tài của chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Một hệ thống nghiên cứu mới về con người từ khi có loài người cho đến nay đã được tác giả chuyển tải trong 2 phần: Phần thứ nhất là “Những nghiên cứu mới về con người quá trình vận động đi lên của con người”, và phần thứ hai là “Những nghiên cứu mới về con người và sự hình thành các phương thức sản xuất”.

Trong phần thứ nhất, tác giả đã trình bày những nghiên cứu về nguồn gốc nhân chủng của loài người; con người trong xã hội thị tộc, con người trong xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp; con người và sự phân công lao động xã hội; sự tác động của nhà nước và xã hội đối với con người và con người đối với nhà nước và xã hội; các quan hệ về mặt xã hội đối với con người… đến việc bàn về bản chất của con người; bản tính của con người; bàn về phép dùng người; con người và môi trường tự nhiên; số phận con người; mối quan hệ giữa con người và văn hóa; con người và các cuộc cách mạng đại công nghiệp; phương pháp nhìn nhận và đánh giá con người…

Ở phần thứ hai, tác giả trình bày những nghiên cứu mới về con người và sự hình thành các phương thức sản xuất từ công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến đến tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa.

Theo PGS.TS Đàm Đức Vượng, cá nhân không ai đứng riêng lẻ một mình mà không có sự tác động của cá nhân khác, của xã hội và của thiên nhiên. Vì vậy, sự tác động tăng lên được thể hiện không chỉ trong lao động mà cả trong lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, được thực hiện chức năng của con người với tư cách là một công dân và một người hoạt động chính trị - xã hội. Ở đây, vai trò của một nền dân chủ có ý nghĩa đặc biệt to lớn. Nó bảo đảm cho các quyền công dân chân chính và các quyền tự do của mỗi con người. Cũng theo tác giả, xây dựng con người mới, con người phát triển toàn diện và hài hòa, mà nét tiêu biểu là sự phong phú về tinh thần, sự trong sạch về phẩm chất, sự hoàn thiện về thể lực là nhiệm vụ của một nhà nước tiến bộ.

Ảnh bìa sách mặt sau 

Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Những nghiên cứu mới về con người” do PGS.TS Sử học, Cử nhân Ngữ văn Đàm Đức Vượng làm chủ biên. Sách do Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành.

29-12-2019 
Bài và ảnh: Quỳnh Nga