Mới cập nhật

Ngày xuân nói chuyện thơ triết lý về tình

 
 
TRIẾT LÝ VỀ TÌNH


Bập bùng một ngọn lửa tình
Bồng bềnh tình nổi theo dòng sông trôi.
Tình thăng một lúc rồi rơi
Tình trầm còn biết thấy đời là đâu.
Tình buồn u uất nỗi sầu
Tình vui hiển hiện một màu sắc duyên.
Tình về đến hẹn lại lên
Khi lên tình nhé đừng quên lời thề.
Lời thề ảo ảnh tình mê
Còn đâu cái cảnh tái tê lòng tình.
Tình yêu hai đứa chúng mình
Chứa trong một mối thiền tình bằng không!

Đàm Đức Vượng
(Cử nhân Ngữ văn)

------

Lời Tác giả: Có người bán hàng ở chợ Praha, Séc, bảo tôi: “Anh sang đây hay làm thơ, vậy anh làm thơ triết lý về tình xem sao”. Tôi đồng ý và làm bài thơ Triết lý về tình. Bài thơ này được đăng trong tập thơ thứ năm của tôi: Tâm tình. Thực ra, chẳng ai lại đi triết lý về tình, vì đây nó thuộc lĩnh vực tình cảm, chứ không phải lĩnh vực lý trí, nhưng tôi vẫn “liều lĩnh” đi triết lý về tình. Bài thơ cũng mang tính triết lý rõ rệt về tình, như tình thăng, tình trầm, tình buồn, tình vui. Tôi cũng mạnh dạn nói đến mối “thiền tình”, và kết quả dẫn đến “bằng không”.