Mới cập nhật

KHOA HỌC VỀ LÝ SỐ

Đất trời sắp sửa sang xuân mới Cảnh sắc không gian phơi phới lên. Kỷ niệm 7 năm(2015-2022) xuất bản tác phẩm lớn: Khoa học về lý số (Dự đoán khoa học về con người và cuộc đời).

GS,TS Đàm Đức Vượng

 

 1. Năm 2015, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách của tôi: Khoa học về lý số (Dự đoán khoa học về con người và cuộc đời).Đến nay đã được 7 năm.
Cuốn sách chia làm 12 chương. Nội dung của các chương bàn về các vấn đề: có tướng – số không; tướng – số và mệnh giống nhau hay khác nhau; xem tướng – số phải biết kết hợp với “vận”; khoa học dự cảm về tướng – số - vận; chủ nghĩa duy vật biện chứng liên quan đến tướng – số - vận; chủ nghĩa duy vật lịch sử liên quan đến tướng – số - vận; cái tất yếu (tất nhiên) và cái ngẫu nhiên liên quan đến tướng – số - vận; nhân – quả (nhân quả) liên quan đến tướng – số - vận; hình thức và nội dung liên quan đến tướng – số; mối liên hệ phổ biến của tướng – số - vận; quy luật của tướng – số - vận; thiên nhiên (tự nhiên) tác động trực tiếp đến số phận con người; về tướng; về số; về vận; nguồn gốc ra đời của tướng – số; tướng – số xuất hiện ở Việt Nam từ khi nào; lý luận cơ bản của tướng – số (lý số); âm dương; ngũ hành; can chi; số tử vi và chiêm tinh học; Kinh dịch (Chu dịch); Chu dịch vận dụng; các nhà tiên tri của Việt Nam; các nhà tiên tri thế giới; con người là gì và hiểu thế nào cho đúng về con người; xây dựng con người khỏe mạnh, trí tuệ từ trong trứng nước, tạo dựng lên một người có số mệnh, số phận tốt;người làm quan; những con người vĩ đại mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại ra đời trong hoàn cảnh nào; các bậc thánh nhân; số phận của con người qua khảo nghiệm thực tế. Con người có số phận không; số phận của con người nhiều khi khắc nghiệt; vận mệnh con người có thay đổi được không; phép dùng người; vân đề hôn nhân và sinh con đẻ cái; vấn đề phong thủy và nhà ở; vấn đề mồ mả tổ tiên, ông, bà, cha mẹ; vấn đề cúng giỗ và cầu siêu; có kiếp trước, kiệp sau không; vấn đề phù thủy; thôi miên; yếu tố di truyền; yếu tố gia đình lả rất quan trong; chỉ số IQ; AND, nhóm máu; năng lượng; đặt tên cho con; có linh hồn không; có tâm linh không; thần giao cách cảm là thế nào; có linh tính không; có họa phúc không; điều kiện về tâm lý, tâm lý học (yếu tố tâm lý); điều kiện về tri thức; điều kiện về tri giác và trực giác; điều kiện về thần kinh; hãy tự phấn đấu, tự vươn lên số mệnh, số phận để sống ở đời; xin hãy tự xét lại mình; cuộc sống của các đạo sĩ; hãy tự thân vận động, tự hoàn thiện mình; cách cư xử ở đời; mang tình thương đến với con người; hãy rèn luyện để có sức khỏe; cách tự xem tướng; cách tự xem số; cần cân nhắc cẩn thận với những chữ số; một vài kinh nghiệm rút ra khi xem tướng – số…
Phần Phụ lục: cách tính ngày hoàng đạo và ngày hắc đạo; cách tính ngày giờ được xem là sát chủ; tuổi kim lâu theo quan niệm của người xưa, thì không nên cưới xin, nhất là làm nhà; trong 1 tháng có 3 ngày được xem là sát chủ, ngày thụ tử, việc gì cũng phải kiêng kỵ; bàn về 120 câu thơ của cụ Tả Ao về địa đạo và địa hình; Tả Ao; lý số (thơ của GS,TS Đàm Đức Vượng, dài 363 câu, tổng kết về lý số).
2. Khi bàn về tướng - số, người thì cho đó là duy tâm, duy ý chí, người thì cho đó là cái có thật. Nhưng một khi đã đưa khoa học vào tướng – số + thêm với vận thì thành lý số và đây chính là khoa học về lý số. Vấn đề tướng số có từ ngàn xưa, nhưng khoa học về lý số lại mới xuất hiện. Khoa học về lý số là môn khoa học mới, cần phải tiếp tục nghiên cứu, nó phân tích tướng - số - vận bằng lý lẽ chứ không bằng suy đoán chủ quan duy ý chí. Đó là lý số. Con người ta có số mệnh, số phận, có tướng - số không? Câu trả lời là: Có! Nhưng vì khoa học chưa giải thích được một cách có sức thuyết phục, cho nên gây ức chế tâm lý: nửa tin, nửa ngờ. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho khoa học là phải từng bước làm sáng tỏ vấn đề tướng - số, gắn với vận nước, vận nhà, tạo thành lý số. Đưa tướng - số - vận trở thành lý số (khoa học) là khuynh hướng hiện nay mà loài người đang vươn tới.
Con người sinh ra đã có ngay giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, đó là cơ sở khoa học để xem số mệnh người đó. Rồi hình hài người đó ra sao, thể hiện ở cái bên trong ra cái bên ngoài, đó là cơ sở khoa học để xem tướng mạo. Rồi sự tác động của tự nhiên, cùng với vận nước, vận nhà cũng ảnh hưởng đến số phận con người và cuộc đời. Con người ta nhiều khi rơi vào cảnh tuyệt vọng, thì tự nhiên tìm đến tướng - số.
Khoa học về lý số là lĩnh vực hoạt động nghiên cứu nhằm tìm ra những tri thức mới về tướng - số - vận. Vì vậy, nếu không có khoa học tác động vào, thì lý số không thể làm sáng tỏ được những bí ẩn của con người và đời người.
“Lý số” là lý luận về số phận con người, số phận cuộc đời. Khoa học về lý số là khoa học về dự đoán số phận con người. Dự đoán cũng là một khoa học, gọi là khoa học dự đoán (dự báo, dự kiến). Nghệ thuật khám phá ra những bí ẩn của con người và đời người, sự kiện và quá trình có thể hay tất nhiên sẽ xảy ra, nhờ vào việc thông hiểu những quy luật khách quan của khoa học lý số. Ngoài dự đoán, còn có dự cảm. Dự cảm là cảm thấy trước về một cái gì đó sẽ xảy ra đối với con người và cuộc đời.
Trên đời này có mấy ai bị số phận ràng buộc và cũng có mấy ai thoát khỏi được số phận? Trong thực tế cuộc sống, người thì thư thái, an nhàn, nhưng vẫn thành đạt, người thì long đong vất vả cả đời vẫn không thành đạt, người thì giàu sang, người thì nghèo túng, người thì sống lâu, người thì chết sớm, người thì gặp may, người thì không gặp may về tiền tài, danh vọng, chẳng ai giống ai,... Số phận như là cái tự nhiên, định đoạt cuộc đời của mỗi con người do một đấng thiêng liêng nào đó quy định. Nếu có đấng thiêng liêng nào đó chi phối, thì chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, năm tố chất (Ngũ hành) tạo thành Âm Dương và duy trì sự sống. Vì vậy, cũng không thể quy số phận là thuyết duy tâm. Nói như vậy, không có nghĩa suốt đời lệ thuộc vào số phận và “an bài” với nó. Vấn đề đặt ra là phải vượt lên số phận mà sống. Đó mới là những con người có nghị lực, có ý chí vươn lên mãnh liệt trong phong ba bão táp của cuộc đời.
Cuộc đời con người ta là có hạn, nhưng lại sống trong cái vô hạn. Cái có hạn là cái dừng lại ở một chừng mực nhất định, có giới hạn, như sinh, lão, bệnh tử, biểu hiện sự giới hạn của mọi vật, mọi hiện tượng, mọi quá trình cụ thể của con người trong không gian và thời gian, thể hiện sự tiêu vong của cái cũ và sự phát sinh của cái mới. Cái vô hạn là cái không có giới hạn, biểu hiện tính chất không có thời hạn của vật chất trong không gian và thời gian. Nó cũng phản ánh tính muôn vẻ không có giới hạn nào về chất của sự vật, của hiện tượng và của quá trình trong thế giới vật chất. Cả cái có hạn và cái vô hạn đều gắn với thời gian và không gian. Thời gian là hình thức tồn tại cơ bản của vật chất, chuyển động liên tục, không ngừng. Nó qua đi và không bao giờ trở lại, mà chỉ có tiếp nhận thời gian mới. Không gian cũng là hình thức tồn tại cơ bản của vật chất, nhưng hình thù khác nhau và tồn tại ở trong không gian bao la. Có hạn và vô hạn có mối liên hệ với nhau một cách biện chứng. Chỉ có thông qua những hình thức có hạn của vật chất, thì vô hạn mới tồn tại được, có nghĩa là phải thông qua con người, thì cái vô hạn mới có thể tồn tại được. Các khái niệm vô hạn và có hạn phản ánh mối liên hệ thực tại trong thế giới vật chất đang vận động không ngừng. Cả con người và tự nhiên đều phải chuyển động, nếu không chuyển động thì không tồn tại. Cả vô hạn và có hạn đều có mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn. Nó tồn tại song song nhất định và có mối liên hệ với nhau, thâm nhập lẫn nhau và tác động vào nhau. Khi cái có hạn này tiêu vong, thì cái có hạn khác lập tức thay thế và lại tồn tại song song với cái vô hạn. Vấn đề đặt ra là con người phải biết cái có hạn để dừng lại đúng lúc. Nếu không sẽ bị cái vô hạn vượt qua.
Từ trước tới nay, người ta xem tướng - số - vận thường bóc tách ra từng mảng. Có người chuyên xem tướng, có người chuyên xem số, có mấy ai biết kết hợp giữa tướng - số - vận (hoàn cảnh xã hội, môi trường xã hội, yếu tố gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học,... đều là vận, tác động mạnh vào con người).
Có thể tổng kết lý luận chủ yếu của lý số là Ngũ hành (người phương Tây gọi là 5 nguyên tố) - Âm Dương - Tứ Thời - Can Chi.
Khi tướng - số được nâng thành lý số, thì nó cũng là một bộ phận của văn hóa, gọi là văn hóa tướng - số.
Luận giải cho ra lý, ra lẽ về tướng - số - vận bằng cơ sở khoa học không phải chuyện giản đơn, phải mất rất nhiều công sức, thời gian, thì may ra mới có thể gặt hái được ít nhiều thành công.