Mới cập nhật

Có một nhà khoa học viết 6 nghìn câu thơ lục bát về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam

Có một nhà khoa học viết 6 nghìn câu thơ lục bát về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam

Quỳnh Nga

Đến nay, GS,TS sử học, Cử nhân Ngữ văn Đàm Đức Vượng đã viết riêng và xuất bản được 24 tác phẩm khoa học lý luận và lịch sử Đảng; 7 tác phẩm đứng tên chủ biên đã được xuất bản; 11 tác phẩm viết chung đã được xuất bản; 10 tập kỷ yếu báo cáo khoa học in chung đã được xuất bản; 1 tác phẩm khoa học về lý số (Dự đoán khoa học về con người và cuộc đời) đã được xuất bản. Về thơ, ông đã có 7 tập thơ, trong đó có 5 tập thơ đã được xuất bản ở trong nước và ngoài nước; tập thơ thứ 6 đã viết xong, đang chuẩn bị xuất bản; tập thơ thứ 7 nhan đề “Hồ Chí Minh và Đảng ca” (Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam viết bằng thơ ca), gồm khoảng 6 nghìn câu thơ lục bát, đang hoàn thành. Ngoài ra, ông còn viết hơn 100 bài nghiên cứu đã in ở trên 20 tạp chí trong nước và ngoài nước; hơn 600 bài viết khoa học đã được đăng trên các báo và tạp chí.

Nếu tập thơ thứ 7 (Hồ Chí Minh và Đảng ca) được hoàn thành và xuất bản, thì đây là người Việt Nam đầu tiên và người đầu tiên trên thế giới viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam bằng thể thơ lục bát của Việt Nam. Có thể nói ông là người Việt Nam viết nhiều sách nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Năm nay (2023), ông đã bước sang tuổi 81, sức khỏe cũng đã bắt đầu “xuống cấp”, vậy mà suốt ngày ông vẫn cặm cụi ngồi đánh máy bản thảo, vừa nghĩ vừa đánh, rất siêng năng, cần cù, trí tuệ, thật đáng khâm phục.

Riêng về làm thơ lục bát, dài tới khoảng 6 nghìn câu, trong khi ông lại vấp phải đại bộ phận là những câu vần trắc, rất khó gieo vần, nhưng ông đã, đang và sẽ cố gắng vượt qua.

Kính chúc ông sức khỏe, sớm hoàn thành bản thảo “Hồ Chí Minh và Đảng ca” (Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam viết bằng thơ ca).